Za promidžbu vina na tržištima trećih zemalja 7,37 milijuna kuna

Slika /arhiva/datastore/imagestore/780x400/780x400_1500991412grapes.jpg

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o odobrenju projekta za 18 korisnika kojima će biti isplaćeno 7.371.517,37 kn za promidžbu vina na tržištima trećih zemalja. Korisnici ove mjere su proizvođači vina, udruge proizvođača vina, zadružni savezi te javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna. 

Natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja bio je raspisan od 4. do 31. svibnja 2017. godine. Javna potpora u mjeri Promidžba na tržištima trećih zemalja sredstva su potpore koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti za mjeru su:

  • ulaganja u objavljivanje reklama u medijima, 
  • ulaganja u odnose s javnošću, promociju, marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje,
  • ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja, te
  • administrativni troškovi i troškovi osoblja

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti sukladno Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 907/2014))Potpora iznosi do 80% ukupnih prihvatljivih troškova od čega se udio od 50% odnosi na EU sredstva, a udio od 30% na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Detaljnije informacije o mjeri možete pronaći ovdje.Stranica