Usvojen Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o popisu poljoprivrede 2020.

Slika /slike/Priopcenja/polje.jpg
Dana 28. svibnja 2020. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Prijedlog uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o Popisu poljoprivrede 2020., kojom se propisuje njegovo provođenje za poslovne subjekte u razdoblju od 1. do 30. lipnja 2020., za obiteljska poljoprivredna gospodarstva u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020. godine te se utvrđuje mjesec listopad 2020. godine kao novi rok provedbe Kontrolnog popisa poljoprivrede.

Ova Uredba se donosi iz razloga što je osnovnim Zakonom o popisu poljoprivrede 2020. propisano da se Popis poljoprivrede za sve popisne jedinice provodi u  lipnju 2020., a što je uslijed izvanrednih okolnosti izazvanih širenjem virusa COVID-19 onemogućeno, kao i provođenje Kontrolnog popisa poljoprivrede u srpnju 2020. godine. Kako su u tijeku pripremnih aktivnosti za provedbu Popisa poljoprivrede nastupile posebne okolnosti uzrokovane epidemijom koronavirusa (COVID-19) te nije bilo moguće provesti postupak pozivanja i izbora popisivača, koji bi prikupljali podatke od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava metodom osobnog intervjua, potrebno je utvrditi zakonsku osnovu na temelju koje se planirani Popis poljoprivrede u odnosu na obiteljska poljoprivredna gospodarstva odgađa za razdoblje do kojeg će se osigurati uvjeti za njegovu provedbu ovom metodom.

U slučaju nemogućnosti provođenja Popisa poljoprivrede i Kontrolnog popisa poljoprivrede u rokovima utvrđenima ovom Uredbom, uslijed pojave posebnih okolnosti definiranih Uredbom, kao što je primjer iznenadne pojave zarazne bolesti uzrokovane COVID-19, nove rokove utvrđuje glavni ravnatelj Državnog zavoda za statistiku posebnom odlukom koja će biti objavljena u „Narodnim novinama“.

Pisane vijesti