Uputa OPG-ovima za otvaranje zaštićenog računa

Slika /slike/Priopcenja/20220518_opg.jpg
Ministarstvo poljoprivrede podsjeća obiteljska poljoprivredna gospodarstva (u daljnjem tekstu: OPG), na pravo koje ostvaruju odredbom članka 41. stavak 5. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18 i 32/19) kojim je propisano:

"(5) Kada OPG posjeduje žive životinje, radi osiguravanja održivosti osnovnih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu, omogućava se otvaranje zaštićenog računa kojim se onemogućava pljenidba dijela novčanih sredstava nositelja OPG-a koja su namijenjena za opskrbu hranom i druge skrbi za žive životinje u visini sredstava dostatnoj na mjesečnoj razini za podmirenje uzdržnih potreba hrane i lijekova za životinje evidentirane u nadležnim registrima, a u iznosu od 1050 kuna po grlu za goveda i kopitare, 300 kuna po grlu za svinje, 225 kuna po grlu za ovce i koze te 30 kuna po kljunu za perad".

Radi učinkovite primjene navedene odredbe, a u cilju zaštite od ovrhe dijela novčanih sredstava u skladu sa zakonom utvrđenim uvjetima, potrebno je da ovršenik (nositelj OPG-a) pristupi u bilo koju poslovnicu FINA - e te preda ispunjeni obrazac „Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20) (u daljnjem tekstu: Obavijest)“ – (originalni primjerak obavijesti preuzeti u FINA-i).

Ogledni primjer kako pravilno popuniti Obavijest možete pronaći na ovoj poveznici: (https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/poljoprivredna_politika/Zahtjev_za_zasticeni_racun_ZOPG.pdf)

Na obrascu Obavijesti svakako treba naznačiti da se radi o primanjima iz članka 41. stavak 5. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te kao uplatitelja treba navesti Ministarstvo poljoprivrede.

Napomena: Otvaranje posebnog računa može zatražiti i osoba čiji računi nisu blokirani, ako uz obrazac Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona dostavi i presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima.

Temeljem takve Obavijesti i podataka navedenih u istoj, FINA nalaže banci (koju ovršenik naznači u Obavijesti) da se otvori poseban račun ovršenika (u daljnjem tekstu: zaštićeni račun). Po otvaranju zaštićenog računa, banka o istome obavještava FINA- u koja potom o broju zaštićenog računa obavještava uplatitelja naznačenog u Obavijesti, a kako bi isti uplatu zaštićenih sredstava izvršio na zaštićeni račun i na taj način omogućio ovršeniku slobodno raspolaganje zaštićenim sredstvima.
Kako bi ovršenik osigurao da mu se sredstva isplaćuju na zaštićeni račun u dijelu koji je izuzet od ovrhe, nužno je da pravovremeno o tome obavijesti svoje kupce/dužnike/Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kako bi uplate usmjeravali ne na njegov račun, nego na poseban račun uplatitelja Ministarstva poljoprivrede HR4910010051563201012 – (Račun za provedbu obračuna OPG-a, a koji je dio računa Državnog proračuna Republike Hrvatske).

Kupci/dužnici na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuju broj modela „HR67“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak OIB OPG-a na kojeg se uplate odnose.

Primjer za uplatu:
 
IBAN Računa primatelja: HR4910010051563201012

Naziv računa primatelja: Ministarstvo poljoprivrede-Račun za provedbu obračuna OPG-a

Model primatelja: HR67

Poziv na broj primatelja: OIB OPG-a na kojeg se uplata odnosi

Nakon što ovršenik (nositelj OPG-a) uspješno podmiriti sva svoja dugovanja te prestane potreba za korištenjem prava sukladno odredbom članka 41. stavak 5. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ovršenik (nositelj OPG-a) dužan je ponovo pristupiti u bilo koju poslovnicu FINA-e i opozvati Obavijest iz članka 212. stavak 1. ovršnog zakona, te o nastaloj promjeni obavijestiti svoje kupce/dužnike i Agenciju, kako bi mu se sredstva ponovo počela uplaćivati na njegov račun.

Pisane vijesti