U e-savjetovanju Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021.

Slika /slike/Priopcenja/nature-3526840_640.jpg
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu u postupku je elektronskog savjetovanja te je otvoreno za komentare javnosti do 7. kolovoza 2021. godine.

Najvažnije promjene koje donosi Prijedlog Pravilnika vezane su uz tip operacije 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama (članak 112c.). Za navedenu operaciju produljuje se rok za dostavu obvezne dokumentacije (petogodišnji plan gnojidbe, analiza tla i analiza stajskog gnoja te računi za obavljene analize) iznimno za 2021. godinu do 15. prosinca 2021. Također je omogućeno da se u slučaju kada je ukupna površina svih ARKOD parcela za koje se traži potpora manja ili jednaka 1 ha analiza tla radi na temelju prosječnog uzorka te da se analiza tla dostavlja na uvid samo prve godine prilikom ulaska u sustav potpore, pri čemu račun obavljene analize tla ne smije biti stariji od 3 godine.
 
U Mjeri 14 Dobrobit životinja za kategoriju Odbijena prasad propisana je obveza korisniku da do 31. prosinca godine u kojoj podnosi Jedinstveni zahtjev dostavi Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH) na uvid Registar svinja na gospodarstvu, uz već propisanu obvezu o dostavi popunjenog Obrasca 35. iz Priloga 4. (izmjena u članku 134. Pravilnika). HAPIH će temeljem navedene dvije evidencije provjeravati usklađenost broja grla za koje je prijavljen završetak proizvodnog ciklusa i broja oprasene prasadi.
 
Za područje dobrobiti Poboljšani uvjeti smještaja kod mliječnih krava u zahtjevu Obogaćivanje ležišta ispravljena je minimalna količina stelje/slame koja se obvezno mora staviti u ležište te je uvećana s dva na tri kilograma.
 
Savjetovanje se nalazi na poveznici.
 

Pisane vijesti