U 4 godine 5 milijardi eura u 5 slavonskih županija

Slika /slike/Priopcenja/SBS1.jpg
Državni tajnici u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i Zdravko Tušek predstavili su u Našicama na 11. sjednici Savjeta za Slavoniju Baranju i Srijem investicije i projekte financirane pomoću sredstava iz Programa ruralnog razvoja za područje pet slavonskih županija, uz druge mjere pomoći i podrške tome području. Također, Ministarstvo poljoprivrede predložilo je da se projekti „Regionalni distributivni centar za voće i povrće u Nemetinu“  i „Projekt nove Ergele Lipik - Rekreacijskog područja jezera Raminac u Lipiku“ uvrste na listu strateških projekata koji će se financirati u okviru Razvojnog sporazuma za Slavoniju, Baranju i Srijem, pri čemu je dodatak Razvojnom sporazumu koji će omogućiti financiranje istih potpisan u sklopu Savjeta.

Ukupno je za 5 slavonskih županija u razdoblju od listopada 2016. do kolovoza 2020. godine iz Programa ruralnog razvoja ugovoreno više od 5 milijardi kuna bespovratnih sredstava, pri čemu je samo od posljednje sjednice Savjeta održane u kolovozu 2020. godine ugovoreno 741 milijun kuna bespovratnih sredstava te isplaćeno 883 milijuna kuna.
 
Mjere Programa ruralnog razvoja donijele su tako Slavoniji 728 ugovorena ulaganja u fizičku imovinu u ukupnom iznosu od 1,61 milijardi kuna, 548 potpora za mlade poljoprivrednike ukupne vrijednosti 190 milijuna kuna, 1.471 potpora malim poljoprivrednicima vrijednih 164 milijuna kuna te su odobrena i 223 projekta iz mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima ukupne vrijednosti 755 milijuna kuna, uz 108 odobrenih projekata za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma u ukupnom iznosu od 118 milijuna kuna.
 
Na području 5 slavonskih županija iz Programa ruralnog razvoja financirano je i 11 projekata izgradnje sustava javnog navodnjavanja te 63 projekta izgradnje nerazvrstanih cesta, a razminirano je 600 ha poljoprivredne površine, dok je kroz 53 odobrena projekta za izgradnju i opremanje dječjih vrtića planiran kapacitet za čak 2.750 djece. Dodijeljene su i 4 potpore kroz mjeru 9 za uspostavu proizvođačkih grupa i organizacija.
 
Uz 13 trenutno aktivnih natječaja, do kraja 2020. godine je iz PRR-a u planu objava još 7 natječaja, od čega su 4 sektorska iz mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, za reprocentre u svinjogojstvu, proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru, višegodišnje nasade – voće i peradarstvo. Također, u tijeku je i realizacija natječaja u sklopu Mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“, putem koje će najpogođenijima u izvanrednim okolnostima izazvanima širenjem pandemije dodijeliti sredstva u ukupnoj vrijednosti od 360 milijuna kuna.
 
Uz kontinuiranu provedbu natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. - 2020., Ministarstvo poljoprivrede intenzivira pripremne aktivnosti vezane uz programiranje novog financijskog razdoblja 2021. - 2027. Definiranjem projekata i programa doprinijet će se izradi i provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te budućih programa kohezijske politike, s posebnim naglaskom na održivom razvoju pet slavonskih županija putem strateških projekata usmjerenih na poljoprivredu i ruralni razvoj.
 

Pisane vijesti