Smanjenje iznosa naknade za sokolarski ispit

Slika /slike/Priopcenja/20201111_sokol.jpg

Objavljen Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sokolarstvu (NN 122/2020).

Ministrica poljoprivrede je donijela Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sokolarstvu, kojim se smanjio iznos naknade za sokolarski ispit za 25 % i sada iznosi 375 kuna. Donošenjem ovoga Pravilnika je ispunjena jedna od mjera rasterećenja utvrđenih Akcijskim planom Vlade Republike Hrvatske za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja.
 
Inače, sokolarstvo je tradicijska vještina koja uključuje odgoj i treniranje ptica grabljivica kojemu cilj nije uzimanje iz prirode nego dijeljenje plijena s grabežljivcem. Sokolari razvijaju snažne duhovne veze sa svojim pticama za čiji uzgoj, trening i rukovanje je potrebna iznimna požrtvovanost. Iako svjetski sokolari potječu iz različitih sredina, svi oni dijele zajedničke vrijednosti poput tradicija i navika te metoda treninga i skrbi za ptice, ali i opreme koju koriste i veza koje ostvaruju sa svojim pticama. Zbog toga je ova vještina upisana na UNESCO-ov popis nematerijalnog kulturnog naslijeđa čovječanstva. Sokolarstvo i sokolari su danas u Hrvatskoj, osim lovaca s pticama grabljivicama, glavni pokretači u očuvanju ugroženih ptica grabljivica.
 
Pravilnik je dostupan na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_122_2373.html
 Pisane vijesti