Sjednica Vlade: U Hrvatskoj još 141 četvorni kilometar minski sumnjivog područja

Slika /slike/Priopcenja/VRH_7530 (1).jpg
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je da je u Požeško-slavonskoj županiji očišćeno cijelo minski sumnjivo područje, a s današnjim danom u cijeloj Hrvatskoj još je 141 četvorni kilometar minski sumnjivog područja i to unutar 28 jedinica lokalne samouprave u šest županija. "Iz navedenog proizlazi utemeljeni optimizam da ćemo do planiranog 1. ožujka 2026. godine uspjeti u cijelosti ukloniti minsku opasnost s područja Republike Hrvatske", rekao je.

Nakon uvodnog obraćanja premijera Andreja Plenkovića na 213. sjednici, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izvijestio je o aktualnom stanju vezanom za potres.

"Kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje u Sisačko-moslavačkoj županiji, kroz mjeru Obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala odobreno je 190 zahtjeva u iznosu od 8,6 milijuna eura te potpore u iznosu od 7,8 milijuna eura", kazao je.


Transformacija prostornih planova iz analognog u digitalni oblik

Izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, koje je Vlada uputila u Hrvatski sabor, želi se unaprijediti sustava prostornog uređenja kroz transformaciju prostornih planova iz analognog u digitalni oblik.

Izmjenama je implementiran i zaključak Vlade o potrebi jačanja energetske samodostatnosti Hrvatske i poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije.

Stoga se izmjenama osiguravaju pretpostavke energetske neovisnosti Hrvatske jasnijim definiranjem i određivanjem novih površina na kojima je moguća izgradnja sunčanih odnosno agro-sunčanih elektrana.

Također, zakon je usklađen s odlukom Hrvatskog sabora o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru pri čemu ranije predviđena dva prostorna plana - prostorni plan zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa (ZERP) i prostorni plan epikontinentalnog pojasa, zamjenjuje jedinstveni prostorni plan isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske.

Uz uređenje, unificiranje i transformaciju prostornih planova odnosno procesa prelaska važećih prostornih planova iz analognog u digitalni oblik, uređuje se i vođenje postupka izrade i donošenja prostornog plana u elektroničkom sustavu e-planovi.

Omogućava se i donošenje državnog plana prostornog razvoja za pojedinačne građevine i zahvate od državnog značaja.

Uvodi se i obaveza dostavljanja dokaza pravnog interesa za izdavanje lokacijske dozvole za građevine i zahvate od državnog značaja te se precizno i jasno određuju rokovi važenja lokacijske dozvole.


Zaštita prava potrošača

U Sabor je Vlada uputila i Konačni prijedlog zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača (EU) kojim se propisuju pravila parničnog postupka kojim se odlučuje o povredama prava potrošača iz brojnih područja, od općih prava potrošača, prava putnika, zaštite osobnih podataka, korisnika elektroničkih komunikacija, turističkih usluga, financija i drugih.

Predloženim zakonom propisuju se i pretpostavke pod kojima udruge i savezi udruga za zaštitu potrošača mogu biti uvršteni na popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavke i tužbe.


U Požeško-slavonskoj županiji očišćeno je cijelo minski sumnjivo područje

U Požeško-slavonskoj županiji očišćeno je cijelo minski sumnjivo područje, a s današnjim danom u cijeloj Hrvatskoj još je 141 četvorni kilometar minski sumnjivog područja i to unutar 28 jedinica lokalne samouprave u šest županija.

Podaci su to koje je iznio potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, predstavivši izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu, a koje je Vlada usvojila na sjednici.

U prošloj godini je iz minsko sumnjivog područja isključeno 55,2 četvorna kilometra, utrošeno je 51,1 milijun eura te je "nastavljen uspješan trend u pogledu osiguravanja sredstava za razminiranje iz fondova EU, koji čine 30 posto ukupno utrošenih financijskih sredstava", naveo je Božinović.

Prilikom obavljanja poslova razminiranja pronađeno je i uništeno 1123 komada minsko-eksplozivnih sredstava i 2.400 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava.

Održane su 193 edukacije o minskoj opasnosti kojima su obuhvaćene 11.473 osobe na području pet županija, a radilo se uglavnom o djeci u školama i lovcima te "svima onima koji mogu doći u doticaj s minski sumnjivim područjem".

Provedeno je 178 inspekcijskih nadzora na radilištima i 49 u sjedištima tvrtki za razminiranje.

Prošle se godine dogodio i jedan minski incident na području Ličko-senjske županije, u kojem je prilikom izvođenja radova pomoćni djelatnik tvrtke za razminiranje zadobio lakše tjelesne ozljede.


Utemeljeni optimizam da ćemo do 1. ožujka 2026. ukloniti minsku opasnost u Hrvatskoj

Božinović je posebno naglasio kako su u Požeško-slavonskoj županiji u prošloj godini završeni poslovi uklanjanja cjelokupnog minsko sumnjivog područja te se ona više ne nalazi na popisu minsko zagađenih županija.

"Na kraju prošle godine površina minski sumnjivog područja bila je 149,7 četvornih kilometara, a s današnjim danom to je 141 četvorni kilometar unutar 28 jedinica lokalne samouprave u šest županija. Iz navedenog proizlazi utemeljeni optimizam da ćemo do planiranog 1. ožujka 2026. godine uspjeti u cijelosti ukloniti minsku opasnost s područja Republike Hrvatske", rekao je.

Sastavni dio izvješća je i dio vezan uz razminiranje vojnih lokacija i građevina koje je provodila Inženjerijska postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske, a u prošloj je godini razminirano 488.200 metara četvornih.

Hrvatskome saboru upućen je i Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o protuminskom djelovanju kojima se, među inim, ukida dopunski opći izvid koji se pokazao nepotrebnim, a zahtijevao je dodatne troškove iz državnog proračuna.


Unaprjeđenje poslovne klime i konkurentnosti gospodarstva

Donesena je i Strategija za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2027. godine i Akcijski plan za provedbu Strategije za procjenu ekonomskog učinka propisa na sektor malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje od 2023. do 2025. godine.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović kazao je da će donošenje Strategije omogućiti unaprjeđenje poslovne klime i konkurentnosti gospodarstva u Hrvatskoj.

Na kraju, Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad sportskim susretima državnih i lokalnih službenika i namještenika u turističkom naselju „Zaton Holiday Resort“, pokraj Nina.   

Izvor: Vlada/Hina

Pisane vijesti