Rezultati provedenog inspekcijskog nadzora mesa u 10 odobrenih objekata koji opskrbljuju trgovačke lance u Republici Hrvatskoj

Veterinarska inspekcija Uprave veterinarstva i sigurnosti hrane provodila je proteklih desetak dana pojačani inspekcijski nadzor u deset odobrenih objekata koji opskrbljuju trgovačke lance. Njihovo izvješće dostavljamo u nastavku.

U cilju postizanja što boljih efekata u nadzoru tržišta ministar Tomislav Tolušić odlučio je da će ubuduće češće rotirati mjesno nadležne inspektore radi njihove osobne zaštite, ali i zaštite cijelog sustava sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj.

Koje vrste inspekcija hrane postoje:
Temeljem zakonodavstva koje je obvezujuće za sve članice EU proizvodnja hrane se kontrolira od primarne proizvodnje do finalnog proizvoda koji se prodaje potrošačima – od polja do stola.
Inspekcije nadležne za provedbu službenih kontrola hrane u Republici Hrvatskoj su poljoprivredna i veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede te sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja. Podjela nadležnosti između inspekcija propisana je Zakonom o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

Što je kontrolirala veterinarska inspekcija:
Inspektori Ministarstva poljoprivrede tijekom prošlog tjedan proveli su veterinarski nadzor u 10 odobrenih objekata koji opskrbljuju trgovačke lance: KAUFLAND, SPAR, METRO, LIDL, BILLA, MI BRAĆA PIVAC, PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA, KONZUM, PETASON i PLODINE.

Inspekcija je provedena u objektima koji su odobreni za proizvodnju ili skladištenje hrane životinjskog podrijetla ili u registriranim maloprodajnim objektima koji prodaju neupakirano meso.
Veterinarska inspekcija obavila je nadzor s ciljem utvrđivanja pridržavaju li se subjekti u poslovanju s hranom propisanih pravila. Provjeravala je opremu i infrastrukturu objekata, održavanje higijene u objektima, sustav samokontrola temeljen na načelima HACCP-a kao i označavanje i sljedivost proizvoda. Kod slučajeva kada subjekti u poslovanju s hranom nisu pristupili smrzavanju mesa peradi bez nepotrebne odgode te nisu osigurali dokaz da je sirovina za smrznuto meso bila svježa, kao i u slučajevima kada je zatečenoj robi u skladištu istekao rok trajanja ili za hranu nije osigurana sljedivost - hrana je neškodljivo uklonjena.

Danas smo dobili konačne rezultate laboratorijskih pretraga, pa predstavljamo javnosti zaključno izvješće dosadašnjeg nadzora. U svih 10 subjekata u poslovanju hranom uočena je neka vrsta nesukladnosti.

  • Ukupno je utvrđeno 42,7 tona mesa s istekom roka trajanja ili bez propisane dokumentacije o sljedivosti ili smrznuto pred sam kraj roka trajanja, to je meso odmah neškodljivo uklonjeno.
  • Do sada je naređen povrat i opoziv za ukupno 9,5 tona mesa. U određenom broju objekata službene kontrole su još u tijeku.
  • Temeljem inspekcijskih nalaza i rezultata laboratorijskih pretraga nadležni inspektori  izdat će rješenja i podnijeti optužne prijedloge sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima, Zakonu o hrani i Zakonu o veterinarstvu za svih 10 objekata.

Rezultati analize za 10 subjekata u proizvodnji s hranom

1. Objekt EUROPA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA (KAUFLAND), Gospodarska ulica 2, Jastrebarsko
Podaci o uzorku/cima
Pureći Hamburger sa ružmarinom, AIA,S.P.A.,37036 S. Martino,Italia, 4.11.2016, broj 1076282246, rok valjanosti 22.11.2016
Pureća prsa – svježe, AIA,S.P.A.,37036 S. Martino,Italia, L05176064, rok valjanosti 24.11.2016
Rezultat analize
Zaprimljen 22.11.2016. Pureći Hamburger s ružmarinom, AIA,S.P.A.,37036 S. Martino,Italia-4 od 5 jedinica POZITIVNO Salmonella spp NESUKLADNO
Zaprimljen 23.11.2016. Pureća prsa – svježe; MKB nalaz: 2 od 5 jedinica POZITIVNO Salmonella spp; U 2/5 jedinica uzorka izolirana Salmonella ser. Kentucky NESUKLADNO 
Napomena: Od Hrvatske agencije za hranu zatražena je procjena rizika budući da S. Kentucky nije regulirana Uredbom 2073/2005.
ZAKLJUČAK: Meso peradi (u ovom slučaju puretina) u kojem je utvrđena S. Kentucky, predstavlja rizik za zdravlje ljudi, posebice djece, starijih i imunokompromitirajućih osoba. Dodatni rizik za zdravlje je u utvrđenoj pojavi rezistencije ovog serotipa salmonele na antimikrobne lijekove koji se koriste u terapiji ljudi.
Poduzete upravne mjere
Ovisno o rezultatu službene kontrole 24.11.2016. donijet će se rješenje.
Prekršajne odredbe koje će se poduzeti
Optužni prijedlog po članku 34. Zakona o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane
Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza
Pokrenuto hitno povlačenje proizvoda s tržišta, proslijeđeno u RASFF sustav

2. Objekt LIDL HRVATSKA d.o.o., Čabdin 56, Jastrebarsko
Podaci o uzorku/cima
Pureći Cordon Bleu, smrznuti, Gallicoop,Szarvas, POB 73, Hungary, Lot nr 16307, rok valjanosti 01.01.2018.
Rezultat analize
Zaprimljen 23.11.2016. Pureći Cordon Bleu; MKB nalaz: Salmonella spp (5 jedinica) negativno; SUKLADNO
Uočene nesukladnosti
Prostorije u kojima se posluje s hranom nisu čiste, održavane i u dobrom stanju. Subjekt ne analizira razvoj trendova rezultata ispitivanja
Prekršajne odredbe koje će se poduzeti
Optužni prijedlog sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

3. Objekt SPAR Hrvatska, Gospodarska 2, Sveta Nedjelja
Podaci o uzorku/cima
Čevapčići banjalučki 500g, rok 22.11.2016., Ravlić d.o.o., OB 3023, ,lot 161222
Svinjska lopatica bez kosti , rok 26.11.2016., Njemačka, uvoznik Ravlić d.o.o., lot 838890
Rezultati analize
Zaprimljen 23.11.2016. -Čevapčići banjalučki 500g, SUKLADNO
Zaprimljen 23.11.2016. -Svinjska lopatica bez kosti, SUKLADNO
Uočene nesukladnosti
Upotreba identifikacijske oznake nije odgovarajuća (tijekom službene kontrole subjekt je poduzeo korektivnu mjeru vraćanja pošiljke dobavljaču), neodgovarajuće uzorkovanje na mikrobiološka ispitivanja, površine podova ne održavaju se u dobrom stanju, ne unose rezultate analiza razvoja trendova ažurno.
Prekršajne odredbe koje će se poduzeti
Optužni prijedlog sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

4. Objekt METRO CASH & CARRY d.o.o., Jankomir 31, Zagreb
Podaci o uzorku/cima
Smrznuti pileći file prsa klasa a, na tržište stavlja Metro , Poljska, lot 160715255; rok valjanosti 14.07.2017
Pureći file od prsa, Poljska, na tržište stavlja MI Pivac, lot 5916167, rok valjanosti 08.10.2017
Rezultati analize
Zaprimljen 23.11.2016. - Smrznuti pileći file prsa klasa a, u 1/5 jedinica uzorka izolirana Salmonella enteritidis, NESUKLADNO
Zaprimljen 23.11.2016. Pureći file od prsa, Poljska, SUKLADNO
Uočene nesukladnosti
17.11.2016. uočene nesukladnosti u vezi  sustava samokontrola –subjekt nije izvijestio nadležno tijelo o pozitivnom rezultatu pretraživanja po vlastitom sustavu samokontrole na Salmonellu spp. u pilećem mesu domaćeg proizvođača P.G.OREHOVEC
Prekršajne odredbe koje će se poduzeti
Prekršene odredbe Zakona o hrani, odnosno odredbe Uredbe 178/2002 što je kažnjivo temeljem Zakona o hrani za pravnu osobu 50.000 do 100.000 kn.
Optužni prijedlog po članku 34. Zakona o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane
Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza
Proslijeđeno u RASFF sustav.
Povlačenje provedeno u svim prodavaonicama, opoziv javno objavljen u medijima i roba se ne nalazi na tržištu. Metro će svakog svog kupca obavijestiti pojedinačno, imaju podatke tko je artikl kupio. Iz objekata METRO-a povučeno 4.116 kgopoziv za 5.643,5 kg pilećih filea.

5. Objekt Mesna industrija BRAĆA PIVAC d.o.o. Težačka b.b. Vrgorac
Podaci o uzorku/cima
Odojak smrznuti, MI Braća Pivac d.o.o., Vrgorac OB 169, rok valjanosti do 05.11.2018, Lot 52952L /(lot dobavljača 107575)
Rezultat analize
Zaprimljen 21.11.2016. pureći batak SK, smrznut, podrijetlo POLJSKA, uzorci zadovoljavaju mikrobiološke kriterije; SUKLADNO
Zaprimljen 21.11.2016. pileća prsa, smrznuta, podrijetlo POLJSKA, uzorci zadovoljavajumikrobiološke kriterije; SUKLADNO
Zaprimljen 23.11.2016.- Odojak smrznuti, MI Braća Pivac d.o.o., SUKLADNO
Uočene nesukladnosti
Nesukladnosti u infrastrukturi, održavanju, oštećenja zidova i podova, higijena osoblja. Prostorije nemaju odgovarajuću opremu za pranje ruku; nije osigurano odgovarajuće osvjetljenje prostorija u kojima se posluje s hranom; nije osiguran odgovarajući garderobni prostor za osoblje; nije osigurano zaprimanje i skladištenje sirovine i svih sastojaka na odgovarajući način. Materijal za pakiranje i ambalažiranje nije odgovarajući i ne koristi se na odgovarajući način. Sustavi za odvod otpadnih voda ne odgovaraju svrsi kojoj su namijenjeni.
Nesukladnosti vezane na sustav samokontrola: nisu utvrđene kritične granice na kritičnim kontrolnim točkama; nisu utvrđeni učinkoviti postupci sustavnog praćenja kritičnih kontrolnih točaka. Subjekt u poslovanju s hranom nije proveo validaciju roka trajanja; analizirao je razvoj trendova rezultata ispitivanja ali ne na propisan način. Označavanje hrane životinjskog podrijetla nije propisano; nije pristupio smrzavanju mesa peradi bez nepotrebne odgode te nije osigurao dokaz da je sirovina za smrznuto meso bila svježa.
Poduzete upravne mjere
Izdano usmeno rješenje kojim se naređuje:
neškodljivo uklanjanje smrznutog pilećeg mesa, u ukupnoj količini 852,63 kg
Prekršajne odredbe koje će se poduzeti
Optužni prijedlog sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu . i Zakonu o veterinarstvu.

6. Objekt KONZUM d.d., na lokaciji Dubrovačka 4, 21204 Dugopolje
Podaci o uzorku/cima
KONZUM PILE; proizvođač Agricola Italiana Alimentare S.p.a., P. le A. Veronesi 1 37036 S. Martino B. A. Verona, Italija , IT 0851 M CE
PUREĆI BATAK VAKUM; proizvođač  AIA S.P.A. - P. LE APOLLINARE Veronesi 1 37036 S. Martino B. A. Verona, Italija, IT 0851 M CE
Rezultat analize
Zaprimljen 21.11.2016. -KONZUM PILE; proizvođač Agricola Italiana Alimentare S.p.a., Zadovoljava mikrobiološke kriterije, SUKLADNO
Zaprimljen 21.11.2016. -PUREĆI BATAK VAKUM; proizvođač  AIA S.P.A. Zadovoljavamikrobiološke kriterije, SUKLADNO
Uočene nesukladnosti
Ne provodi se verifikacija postupaka sanitacije,  nije prikazana odgovarajuća procedura sljedivosti, nije prikazana procedura za ispitivanje mikrobioloških kriterija,  nije prikazana odgovarajuća procedura kontrole sirovine ni popis dobavljača, ne unose podatke o prispjelim količinama u aplikaciju VETI2.
Prekršajne odredbe koje će se poduzeti
Optužni prijedlog radi postupanja po Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu i Zakonu o hrani.

7. Objekt PLODINE d.d. Kukuljanovo, Ind. zona b.b. Rijeka
Podaci o uzorku/cima
Pureća prsa - L05176517, rok valjanosti: 24.11.2016., Italija
Pureći hamburger s ružmarinom -  L05172876, rok valjanosti: 22.11.2016., Italija
Rezultat analize
Zaprimljeno 20.11.2016. Pureća prsa - L05176517 SUKLADNO
Zaprimljen 20.11.2016. Pureći hamburger s ružmarinom -  L05172876, NESUKLADNOSalmonella spp.
Uočene nesukladnosti
Nesukladnosti vezane za sljedivost, nema korektivnih mjera nakon nesukladnih nalaza u sustavu samokontrola
Prekršajne odredbe koje će se poduzeti
Optužni prijedlog po Uredbama EU, Zakona o hrani i Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu.
Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza
Opoziv već na temelju sumnje, povrat ukupno 3 kg proizvoda.
Napomena: Osim u Plodinama isti proizvod istog lota je otpremljen u Kaufland i Spar te je i kod tih subjekata obavljen nadzor od strane veterinarske inspekcije nadzor i sporni proizvod je povučen iz prodaje. Oba trgovca i samostalno su objavila obavijest za potrošače.

8. Objekt  BILLA d.o.o. - centralno skladište, Sveta Helena 160, Donja Zelina
Podaci o uzorku/cima
„Pileći file usoljeni“ -smrznuto/ LOT 0759208-02 podrijetlom iz Thailanda, isporučitelj Ledo, rok valjanosti 26.7.2018.
Rezultat analize
Zaprimljen 24.11.2016.- DJELOMIČNO Izvješće, Pileći file usoljeni –smrznuto, podrijetlom iz Thailanda, 1/5 jedinica pozitivno na Salmonella spp. (Negativno na S. Typhimurium i S. enteritidis), usmenim rješenjem je 16.11.2016. zabranjeno stavljanje na tržište.
Uočene nesukladnosti
Subjekt obavlja djelatnost za koju nije imao odobrenje od nadležnog tijela. Rješenje se neće donositi jer je stranka u postupku dana 17.11.2016. dostavila dokaz da je podnijela zahtjev za dopunu djelatnosti Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane.
Izdano usmeno rješenje kojim se zabranjuje stavljanje na tržište mesa podrijetlom od peradi i korištenja u proizvodnji, te zabrana rukovanja s mesom „Pileći file usoljeni“ („Frozen chicken single breast skinless boneless saltet (min 1,2 %) 140 G+“), LOT 0759208-02 do dobivanja nalaza.
Prekršajne odredbe koje će se poduzeti
Optužni prijedlog po Zakonu o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane

9. Objekt PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA d.d., Selce 33, Karlovac
Podaci o uzorku/cima
Meso peradi u originalnom pakiranju, Poljska/LOT 63500644500, isporučitelj Mesna industrija Braća Pivac, najbolje upotrijebiti do 28.10.2017.
Meso peradi-file-prepakirano/ u PPK, Poljska/ LOT 527Q97, isporučitelj Mesna industrija Braća Pivac, najbolje upotrijebiti do 03.07.2018
Rezultati analize
Zaprimljen 23.11.2016. Pileći batak i zabatak s dijelom leđa; MKB nalaz: 2 od 5 jedinica POZITIVNO Salmonella spp; u 2/5 jedinica uzorka izolirana Salmonella ser. KentuckyNESUKLADNO
Zaprimljen 23.11.2016. Pileći file od prsa; MKB nalaz: Salmonella spp (5 jedinica) negativno; SUKLADNO
Uočene nesukladnosti
Manje nesukladnosti vezano na sustav validacije roka valjanosti.
Poduzete upravne mjere
U postupku je utvrđeno da je PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA po prvom incidentu u Lidlu u skladu s procedurama provela analizu mesa na mikrobiološke kriterije sigurnosti hrane u odnosu na Salmonellu, te su nalazi negativni.
Roba je bez obzira na njihove analize stavljena pod nadzor i izdvojena od ostale robe do rezultata analiza provedenih od strane inspekcije, te je u postupku donesena upravna mjera zabrane rukovanja i zabrane premještanja mesa podrijetlom od peradi zatečenog u objektu do dobivanja nalaza. Daljnje mjere će se poduzeti po okončanju analiza.
Tijekom nadzora ovom upravnom tijelu dane su odluke donesene dana 17.11.2016. od strane uprave M.I. Braće Pivac o daljnjoj obustavi nabave sirovina od dobavljača INDYKPOL S.A., ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn i ANIMEX FOODS SP.Z.O.O. SP.K., Moriliny 15, 14-100, Ostroda, Poljska.
Prekršajne odredbe koje će se poduzeti
Optužni prijedlog po Zakonu o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane
Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza
Odredit će se tijekom provedbe službene kontrole 24.11.2016.

10. Objekt PETASON d.o.o., Vranjički put 12, Solin
Podaci o uzorku/cima
Pureći file (prsa), smrznut, podrijetlo POLJSKA, LOT 5816161, rok valjanosti do 06.10.2017.
Rezultat analize
Zaprimljen 21.11.2016. Pureći file od prsa, Izvješće S-14829/2016, SUKLADNO
Uočene nesukladnosti
16.11.2016.: nesukladnosti u sustavu samokontrola; utvrđena sirovina s istekom roka u količini od 11.195,70 kg
17.11.2016.: nije prikazana procedura/radna uputa o postupku zamrzavanja;  nije prikazan ni dokaz o validaciji postupka zamrzavanja;  nije prikazana evidencija iz koje bi se za sirovinu, a koja je zatečena u komorama za skladištenje duboko zamrznute  hrane odmah mogla utvrditi količina i vrsta sirovina, datum klanja/prijema/obrade te datum zamrzavanja; utvrđena sirovina s istekom roka u količini od 682,00 kg te sirovina bez sljedivosti u količini od 5.227,50 kg
18.11.2016. je utvrđeno 2.903 kg sirovine s istekom roka trajanja te 2.792 kg sirovine bez sljedivosti;
21.11.2016. je utvrđeno 10.229 kg sirovine s istekom roka trajanja;
23.11.2016. je utvrđena dodatna količina robe s istekom roka trajanja;
24.11.2016. u tijeku je službena kontrola; ukupna količina robe za neškodljivo uklanjanje 41.885,60 kg
Poduzete upravne mjere
Nakon provedenog kompletnog nadzora donijet će se rješenje. Sva nesukladna roba izolirana je te ide na neškodljivo uklanjanje.
Prekršajne odredbe koje će se poduzeti
Nakon provedenog kompletnog nadzora podnijet će se optužni prijedlog.Stranica