Raste broj kopitara u Hrvatskoj

Slika /slike/Priopcenja/konj.jpg
Konjogojstvo je u Hrvatskoj tradicija, a Ministarstvo poljoprivrede sustavnim potporama podupire razvoj i rast sektora konjogojstva. Godišnje izvješće o stanju uzgoja kopitara u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu pokazuje kako je njihov broj u Republici Hrvatskoj porastao za 3,3 % u odnosu na 2017. godinu.
 
U Središnjem registru kopitara na kraju 2018. godine registrirano je 23.649 konja (porast od 1,9% u odnosu na 2017.), 3.683 magarca (povećanje od 13,3% u odnosu na 2017.). Navedeni broj kopitara nalazi se u vlasništvu 6.608 vlasnika, što je ujedno i povećanje broja vlasnika od 3,2% u odnosu na 2017. godinu. S rastom konjogojstva raste i broj organiziranih aktivnosti s konjima, sportskih natjecanja, rekreativno-turističkih aktivnosti, ali i kulturno-folklornih manifestacija u kojima konji imaju značajnu ulogu. U porastu je i uporaba konja kao rekreativnih i sportskih životinja koje utječu na poboljšanje kvalitete života vlasnika i korisnika.
 
Ministarstvo poljoprivrede intenzivno podupire sektor konjogojstva. Najopsežnija novčana potpora usmjerena je prema držateljima izvornih i zaštićenih pasmina konja i magaraca. Novim pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu dosadašnji iznosi od 200 eura po uvjetnom grlu izvornih i zaštićenih pasmina su uvećani i iznose:
- 396,32 EUR za hrvatskog hladnokrvnjaka
- 404,98 EUR za hrvatskog posavca
- 502,04 EUR za međimurskog konja
 
Unatrag dvadesetak godina broj kopitara u RH  kontinuirano raste na godišnjoj razini od 1,5 do 5,5%. Najveći broj vlasnika  i posjednika konja nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji, a svako četvrto grlo konja u RH uzgoja se upravo u ovoj županiji.
 
izjavio je državni tajnik Tugomir Majdak otvarajući 6. savjetovanje uzgajivača konja u Hrvatskoj.
 
Nadalje, s ovlaštenim uzgojnim udruženjima u konjogojstvu potpisani su ugovori o sufinanciranju za 2018. godinu u ukupnoj vrijednosti od 225.582,50 kn. Počevši od 2018. godine, sektor konjogojstva uvršten je u sustav dodjele kvote za potrošnju plinskog ulja obojanog plavom bojom, tzv. „plavi dizel“ za konje i magarce upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja. Pravo na korištenje imaju korisnici u kvoti od 90 litara po grlu za konje i 20 litara po grlu za magarce. Toplokrvni konji i konjički sport podupiru se Nacionalnim programom za toplokrvne konje i uzgojne tipove za razdoblje 2015. – 2020., a u 2018. godini predviđeno je financiranje u iznosu od 901.910,00 kn. Isto tako, u 2018. godini sufinancirani su i troškovi za izvorne i zaštićene pasmine koji proizlaze iz Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti (NN 10/18).
 
Godišnje izvješće o stanju uzgoja kopitara u Republici Hrvatskoj publikacija je Ministarstva poljoprivrede koja donosi pregled stanja i trendova u sektoru konjogojstva u RH. Iskazani statistički podatci daju detaljan uvid u stanje po pasminama i uzgojnim tipovima, kao i broju kopitara i vlasnika po županijama. Izvješće služi kao detaljan prikaz važnih parametara u uzgoju kopitara i omogućuje uvid u trendove u duljem vremenskom razdoblju što je važno za donošenje odluka vezanih uz provedbu uzgojnih programa ili utvrđivanje drugih mjera, posebice za populacije hrvatskih izvornih pasmina.

FOTO: Državna ergela Đakovo
 

Pisane vijesti | Tekst