Raspisana još dva natječaja vrijedna 300 milijuna kuna za povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje

Slika /arhiva/datastore/imagestore/780x400/780x400_1500380629euri_i_kalkulator.jpg

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  objavila je dva nova natječaja za provedbu operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“, za koje je ukupno  raspoloživo 300 milijuna kuna. Uz ove nove natječaje, do sada je u 2017. godini otvoreno 1,5 milijardi kuna vrijednih natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH, što znači da je polovica (50%) raspoloživih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za podizanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede trenutačno u opticaju.

Kada je riječ o operaciji 4.2.1. jedan natječaj odnosi se na mikro, male i srednje korisnike, s ukupno raspoloživim iznosom javne potpore od 180 milijuna kuna, a drugi s iznosom od 120 milijuna kuna namijenjen je korisnicima iz kategorije velike tvrtke. Cilj koji se namjerava ostvariti kroz ova dva natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici za oba natječaja su:
a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU, uključujući početnike,
b) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU,
c) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU.

Sufinanciranje po pojedinom projektu iznosi najviše 50%, dok se iznos moguće potpore kreće od  15.000  do  3.000.000 eura za sektor prerade mesa i mlijeka, odnosno 2.000.000 eura za ostale sektore. Za početnike je najviši iznos potpore ograničen na 200.000 eura po projektu. 

Dozvoljeni troškovi su građenje, rekonstrukcija i opremanje objekata za preradu proizvoda iz Dodatka I. Ugovora o EU, centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, ostataka iz poljoprivredne proizvodnje i nusproizvoda životinjskog podrijetla, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija, objekata za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave, laboratorija za vlastite potrebe korisnika koji su u funkciji djelatnosti prerade, kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme te kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta.

„Odlukom da i za operaciju 4.2.1  raspoloživa sredstva razdvojimo u dvije skupine, za mikro, male i srednje korisnike te za velike kompanije svim potencijalnim korisnicima s takvim modelom omogućili smo ravnomjerniji pristup sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. S ovih 300 milijuna kuna i nedavno objavljenih pet natječaja teških zajedno 600 milijuna kuna značajno smo podigli ljestvicu u povlačenju potpora raspoloživih kroz Program ruralnog razvoja. S ovakvim tempom namjeravamo nastaviti, stoga sam optimist i vjerujem kako će ukupan iznos od gotovo 2,4 milijarde eura kroz 16 mjera Programa biti iskorišten u cijelosti“

ističe ministar Tomislav Tolušić.  

Podsjećamo, u Narodnim novinama (46/2017.) objavljen je novi Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.2 Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. U skladu s novim pravilnikom, prijave se odvijaju u dvije faze. U prvoj fazi od korisnika se traži manje dokumentacije, a po zatvaranju natječaja korisnici koji zadovolje kriterije  te prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni uz zahtjev za dostavom potrebne dodatne dokumentacije. Korisnici čiji projekti ne uđu u drugu fazu bit će o tome pravodobno informirani pa neće imati nikakvih dodatnih troškova oko pripreme dokumentacije.

Premda natječaji sadrže vrlo detaljne upute o podnošenju zahtjeva Ministarstvo poljoprivrede  organizirat će i radionice za potencijalne korisnike i njihove predstavnike kako bi ih upoznalo s uvjetima natječaja. Podnošenje zahtjeva za ovu investicijsku potporu počinje od 26. lipnja 2017. od 12:00, a krajnji rok za dostavu zahtjeva je 31. srpnja 2017. do 12:00 sati.  Stranica