Projekt iz izvješća OLAF-a odobren je 2016., a slučaj „lažnih rajčica” nema veze s Hrvatskom

Slika /slike/Priopcenja/vinograd.jpg
S obzirom na velik broj upita i interes javnosti vezano uz OLAF-ovo izvješće objavljeno 2020. godine, ističemo kako se spominje slučaj u Hrvatskoj koji implicira nedozvoljenu povezanost korisnika s podizvođačima radova, pri čemu je riječ o projektu koji je odobren 2016. godine. Među različitim slučajevima sumnje na prijevare ili nepravilnosti u korištenju strukturnih i investicijskih fondova od strane svih država članica, navodi se i projekt proizvodnje rajčica u Rumunjskoj koji se prenosi u medijima i nema veze s Hrvatskom. 

Prvi slučaj na kojem je utvrđena povezanost korisnika s podizvođačima radova odnosi se na projekt prijavljen na natječaj iz 2015. godine iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014-2018., za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina, a koji je odobren 2016. godine. Predmet nije završen te se u ovome trenutku pojedinosti predmeta ne mogu iznositi u javnost. Pravilnikom iz 2015. godine nije bila propisana obveza dostave podataka o podizvođačima, sve do 26. veljače 2020. godine kada je ministrica poljoprivrede Marija Vučković promijenila Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina, čime su provjere o postojanju sukoba interesa proširene i na podizvođače radova. 

Ističemo kako se, prema predmetnom izvješću za razdoblje 2016.-2020. Hrvatska nalazi ispod prosjeka po detektiranim nepravilnostima ili sumnjama u nepravilnosti u korištenju EU sredstava (EU 1,59 %, HR 0,67 %), kao i u vrijednosti financijskih preporuka za povrat (EU 0,29 %, HR 0,21 %).  Pisane vijesti