Program pomoći za izravnu prodaju putem samoposlužnih uređaja u elektronskom savjetovanju

Slika /slike/Priopcenja/2020_11_27_samous.jpg
Cilj novog Programa pomoći je omogućiti financijsku pomoć poljoprivrednicima, vlasnicima registriranih i odobrenih samposlužnih uređaja za prodaju hrane životinjskog podrijetla u procesu fiskalizacije, i to u dijelu troška nadogradnje samoposlužnog uređaja s uređajem i računalnim programom za fiskalizaciju koji omogućavaju razmjenu podataka s Poreznom upravom. Za Program je iz Državnog proračuna osigurano 500.000,00 kuna, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti po samoposlužnom uređaju je 5000,00 kn. Program pomoći je u postupku elektronskog savjetovanja koje će trajati do 5. prosinca 2020. godine.

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom te Pravilnikom o fiskalizaciji u prometu gotovinom uveden je obvezan postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja koji započinje s primjenom od 1. siječnja 2021. godine, a krajnji rok za usklađivanje je 31. siječnja 2021. godine. Sukladno tome, osmišljen je ovaj Program pomoći, a njegovi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika, čiji su samoposlužni uređaji odobreni i upisani u odgovarajući Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla. U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore na temelju ovoga Programa premašuje iznos novčanih sredstava utvrđenih Odlukom, isplata će se vršiti na način da će se svim korisnicima koji su ostvarili pravo na temelju ovoga Programa proporcionalno umanjiti iznos potpore, uzimajući u obzir raspoloživi iznos.

Trend izravne prodaje poljoprivredno - prehrambenih proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva putem samoposlužnih uređaja u Republici Hrvatskoj prisutan je već dugi niz godina, a započeo je u mljekarskom sektoru, te se nastavio i u drugim poljoprivrednim sektorima. Temeljem podataka Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske odobren je rad 108 samoposlužnih uređaja za prodaju prehrambenih proizvoda životinjskog podrijetla (mlijeko, jaja, med) i određen broj samoposlužnih uređaja za prodaju proizvoda biljnog podrijetla (jestiva ulja). Samoposlužni uređaji s domaćim poljoprivredno – prehrambenim proizvodima dobar su lanac prodaje i za proizvođača i za krajnjeg potrošača u kratkom lancu opskrbe koji imaju i ekonomsku i ekološku korist. Proizvođaču omogućuje izravan plasman proizvoda, bolju cijenu, a krajnjem potrošaču domaći svježi proizvod dostupan od 0 – 24 sata. Ovakvim izravnim načinom prodaje doprinosi se značajnom razvoju poljoprivrede, opstanku malih poljoprivrednih gospodarstava, razvitak seoskog prostora te u konačnici pozitivan učinak na ukupno nacionalno gospodarstvo, a važnost ovakvog puta prodaje najviše je došao do izražaja u vrijeme izvanrednih okolnosti poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19.

E-savjetovanje je dostupno na poveznici.

Pisane vijesti