Prihvat kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine

Slika /slike/Priopcenja/dog-gacf574eb2_1280.jpg
Slijedom koordiniranih aktivnosti među državama članicama i Europske komisije, Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji sa veterinarskom inspekcijom Državnog inspektorata Republike Hrvatske i Hrvatskom veterinarskom komorom, privremeno omogućilo pojednostavljen ulazak na područje Republike Hrvatske kućnih ljubimaca (prvenstveno pasa i mačaka) u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine.
Naime, za unos kućnih ljubimaca iz Ukrajine je inače, uz uobičajene uvjete (identifikacija mikročipom, validno cijepljenje protiv bjesnoće, veterinarski certifikat) potreban i zadovoljavajući titar protutijela na bjesnoću te protek razdoblja od 3 mjeseca nakon uzetog uzorka. U posebnim slučajevima, unos životinja je moguć i prije ispunjenja tih uvjeta uz pismeno odobrenje Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede.

Zbog humanitarnih razloga i dobrobiti životinja, Ministarstvo poljoprivrede privremeno dozvoljava u skladu s Naredbom o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine (NN 26/2022) unos kućnih ljubimaca koji ne ispunjavaju sve gore navedene zahtjeve i bez prethodnog odobrenja, svim vlasnicima izbjeglim iz Ukrajine koji u Hrvatsku doputuju sa svojim ljubimcima. Kako bi se smanjio javnozdravstveni rizik zbog takvog izuzeća od uspostavljenih mjera za kontrolu bjesnoće, veterinarska inspekcija će u svakom zasebnom slučaju odrediti mjere koje je potrebno ispuniti nakon dolaska na odredište u Republiku Hrvatsku te uputiti vlasnike na koji način će to učiniti.

U ovom trenutku nije moguće procijeniti koliki broj kućnih ljubimaca će u Hrvatsku stići sa izbjeglim vlasnicima iz Ukrajine, ali će sasvim izvjesno dio njih biti potrebno smjestiti određeno vrijeme u skloništa. U tu svrhu je potrebno slobodne kapacitete u skloništima rezervirati neko vrijeme, budući da su trenutni prioritet kućni ljubimci koji stižu s vlasnicima.

Slijedom navedenog, eventualnu pomoć u zbrinjavanju napuštenih kućnih ljubimaca nepoznatog zdravstvenog statusa će biti moguće razmatrati u narednom razdoblju, ukoliko to okolnosti i kapaciteti za zbrinjavanje u skloništima dopuste.

Pisane vijesti