Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi

Slika /slike/Priopcenja/20220608_perad.jpg
U Narodnim novinama broj 63/2022 od 3. lipnja 2022. godine, objavljen je Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi.
Pravilnikom se propisuju tržišni standardi za meso peradi, provođenje nadzora i kontrole usklađenosti mesa peradi s tržišnim standardima te pravila za proizvodnju i stavljanje na tržište određenih tipova i na određeni način obrađenog mesa peradi.
 
Pravilnikom se osigurava provedba Uredbe Komisije (EZ) br. 543/2008 od 16. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za meso peradi (SL L 157, 17.06.2008.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 519/2013 od 21. veljače 2013. o prilagodbi određenih uredbi i odluka u području slobode kretanja robe, slobode kretanja osoba, prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, prava trgovačkih društava, politike tržišnog natjecanja, poljoprivrede, sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, ribarstva, prometne politike, energetike, oporezivanja, statistike, socijalne politike i zapošljavanja, zaštite okoliša, carinske unije, vanjskih odnosa te vanjske, sigurnosne i obrambene politike zbog pristupanja Hrvatske (SL L 158, 10.6.2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 543/2008).

Pravilnikom su utvrđena detaljna pravila za provedbu Uredbe Komisije (EZ) br. 543/2008 s ciljem osiguranja nesmetanog odvijanja zajedničke organizacije tržišta s težištem na tržišne standarde koji moraju biti zadovoljeni da bi meso peradi bilo stavljeno na tržište Europske unije te nadzor nad njihovim provođenjem.

Pravilnik je dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr› sluzbeni/2022/63/915

 

Pisane vijesti