Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari indoksakarb

Slika /slike/Priopcenja/2022126_pesticidi.jpg
Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlače 2 sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari indoksakarb.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/2081 o neproduljenju odobrenja aktivne tvari indoksakarb, koja je stupila na snagu 19. prosinca 2021. godine, propisano je da države članice moraju oduzeti registracije sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivnu tvar indoksakarb.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvari indoksakarb, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: AVAUNT EC i SINDOXA temeljem navedene Uredbe, ukidaju se registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 19. ožujka 2022.

Na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstvima za zaštitu bilja AVAUNT EC i SINDOXA do 31. 7. 2022., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 19. 9. 2022. (Tablica 1.)
 
Naziv SZB Aktivne Tvari Klasa Vlasnik Registracije
AVAUNT EC indoksakarb UP/I-320-20/09-01/601 FMC International Switzerland Sàrl
SINDOXA indoksakarb UP/I-320-20/17-03/231 Sharda Cropchem Limited
Tablica 1. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija


Navedenu Provedbenu uredbu možete pronaći na Fitosanitarnom portalu na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/

Pisane vijesti