Pojava Influence ptica podtipa H5N8 kod labudova na području Vukovarsko-srijemske županije

Slika /slike/Priopcenja/labud.jpg
U razdoblju od 1. ožujka do danas, na području Vukovarsko- srijemske županije u naseljima Podgrađe i Nijemci (općina Nijemci) zamijećeno je uginuće divljih ptica- crvenokljuni labud.

Tijekom predmetnog razdoblja u Centar za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta dostavljene su ukupno tri lešine divljih ptica u kojih je laboratorijskim pretraživanjem utvrđena visoko patogena influenca ptica (VPIP) podtipa H5N8. Nalaz sekvenciranja cijelog genoma prvog uginulog labuda upućuje na usku povezanost s izolatima virusa H5N8 detektiranim u divljim pticama i peradi u Rusiji i Kazahstanu te europskim zemljama, ali ne ukazuje na epidemiološku povezanost s VPIP potvrđenom na farmi tovnih purana u studenom 2020. godine.
 
Tijekom 2021. godine visoko patogena influenca ptica prema sustavu za prijavu bolesti Europskoj Komisiji potvrđena je: 
  • na 15 lokacija koje drže ptice u zatočeništvu u 6 država članica EU;
  • na ukupno 644 gospodarstava s peradi u 16 država članica EU i 2 treće zemlje (Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina) od čega najviše u Francuskoj (426 mjesta izbijanja) i Njemačkoj (98 mjesta izbijanja) i
  • u divljih ptica u 23 države članice EU i 4 treće zemlje (Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska, Ukrajina i Norveška).

Ovim putem podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 127/20). Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Cilj primjene biosigurnosnih mjera je onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
 
Također, posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijaviti pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije. Propisano je i obavezno  držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama te obavezno držanje pataka, gusaka i drugih ptica vodarica odvojeno od ostalih životinja.
 
U slučajevima pojave kliničkih znakova ili povećanog uginuća divljih ptica ljubazno Vas molimo da obavijestite veterinara ili se javite na broj telefona 099/4392-507 radi organizacije uzimanja uzoraka u svrhu isključivanja influence ptica.

Pisane vijesti