Pojava influence ptica na farmi purana

Slika /slike/Priopcenja/birds-8048100_1280.jpg
Nakon što je 14. studenog 2023. godine Ministarstvo poljoprivrede od ovlaštene veterinarske organizacije zaprimilo prijavu sumnje na influencu ptica zbog zamijećenog povećanog uginuća životinja na objektu s tovnim puranima smještenom na području Brodsko-posavske županije (Općina Oriovac) veterinari su proveli uzorkovanje životinja, a preliminarnim laboratorijskim izvješćem danas je utvrđena influenca ptica (određivanje H i N podtipa virusa kao i nisko i/ili visokopatogenosti je u tijeku).

Državni inspektorat je na predmetnom objektu naredio provedbu mjera sa svrhom sprječavanja daljnjeg širenja i kontrole bolesti u skladu s Provedbenom Uredbom (EU) 2020/687, a koja uključuje stavljanje objekta pod službeni nadzor, zabranu premještanja životinja s i na gospodarstvo i druge mjere. Sukladno europskoj legislativi, a zbog epidemioloških pokazatelja koji upućuju da se radi o visokopatogenoj influenci ptica, u narednim danima će se provesti preventivno usmrćivanje prijemljivih životinja (purana).
 
Općenito o bolesti
Riječ je o vrlo kontagioznoj virusnoj bolesti peradi i drugih ptica koju uzrokuje tip A virusa influence. Može se manifestirati na različite načine, ovisno uglavnom o sposobnosti virusa da uzrokuju bolesti (patogenost) i na pogođene vrste. Od domaće peradi najčešće obolijevaju kokoši i purani, a  u pataka i gusaka razviju se blagi simptomi bolesti. Divlje ptice koje žive uz vodu, poglavito divlje patke, prirodno su otporne na bolest i ne pokazuju kliničke znakove oboljenja te stoga predstavljaju rezervoar virusa i glavnu opasnost za širenje bolesti na domaću perad.

Znakovi karakteristični za bolest:
 1. Iznenadna uginuća peradi bez kliničkih znakova bolesti
 2. Potištenost                        
 3. Nakostriješenost perja
 4. Značajan pad nesivosti i valivosti, loša  kvaliteta ljuske jajeta
 5. Kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun
 6. Edem glave i vrata
 7. Cijanoza kreste i podbradnjaka
 8. Sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu
 9. Živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje).
U Republici Hrvatskoj je na snazi Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 52/23 i 72/23) kojom se propisuje  obvezno držanje peradi u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama te ostale mjere koje za cilj imaju sprječavanje pojave bolesti.
 
Subjekti i druge relevantne fizičke ili pravne osobe dužni su odmah i bez odgađanja prijaviti veterinaru ukoliko postoji:
 
 1. sumnja na bolest (klinički znakovi karakteristični za IP)
 2. pojava neuobičajenih uginuća
 3. smanjenje proizvodnje (pad unosa hrane i/ili vode; smanjena nesivost).
 

Pisane vijesti