Pojava influence ptica na farmi purana

Slika /slike/Priopcenja/birds-8048100_12801.jpg
Nakon što je 24. siječnja 2024. godine Ministarstvo poljoprivrede od ovlaštene veterinarske organizacije zaprimilo prijavu sumnje na influencu ptica zbog zamijećenog povećanog uginuća životinja na objektu s tovnim puranima (oko 64 tisuće kljunova) smještenom na području Brodsko-posavske županije (Općina Brodski Stupnik) veterinari su proveli uzorkovanje životinja, a laboratorijskim izvješćem danas je utvrđena influenca ptica H5N1.

Objekt je pod službenim nadzorom. Zabranjeno je premještanje životinja s i na gospodarstvo i druge mjere. Sukladno europskoj legislativi, a zbog epidemioloških pokazatelja koji upućuju da se radi o visokopatogenoj influenci ptica, u narednim danima će se provesti preventivno usmrćivanje prijemljivih životinja (purana).
 
Općenito o bolesti
 
Riječ je o vrlo kontagioznoj virusnoj bolesti peradi i drugih ptica koju uzrokuje tip A virusa influence. Može se manifestirati na različite načine, ovisno uglavnom o sposobnosti virusa da uzrokuju bolesti (patogenost) i na pogođene vrste. Od domaće peradi najčešće obolijevaju kokoši i purani, a  u pataka i gusaka razviju se blagi simptomi bolesti. Divlje ptice koje žive uz vodu, poglavito divlje patke, prirodno su otporne na bolest i ne pokazuju kliničke znakove oboljenja te stoga predstavljaju rezervoar virusa i glavnu opasnost za širenje bolesti na domaću perad.
 
Znakovi karakteristični za bolest:
 
• Iznenadna uginuća peradi bez kliničkih znakova bolesti
 
• Potištenost                        
 
• Nakostriješenost perja
 
• Značajan pad nesivosti i valivosti, loša  kvaliteta ljuske jajeta
 
• Kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun
 
• Edem glave i vrata
 
• Cijanoza kreste i podbradnjaka
 
• Sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu
 
• Živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje).
 
U Republici Hrvatskoj je na snazi Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 52/23 i 72/23) kojom se propisuje  obvezno držanje peradi u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama te ostale mjere koje za cilj imaju sprječavanje pojave bolesti.
 
Subjekti i druge relevantne fizičke ili pravne osobe dužni su odmah i bez odgađanja prijaviti veterinaru ukoliko postoji:
 
• sumnja na bolest (klinički znakovi karakteristični za IP)
 
• pojava neuobičajenih uginuća
 
• smanjenje proizvodnje (pad unosa hrane i/ili vode; smanjena nesivost).

Pisane vijesti