Pojašnjenje proizvođačima krumpira vezano za zabranu korištenja sredstava za zaštitu bilja na osnovu aktivne tvari klorprofam

Slika /slike/Priopcenja/20201102_krumpir.jpg
Aktivna tvar klorprofam nije više odobrena u EU, na temelju Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/989 od 17. lipnja 2019. godine te su sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari klorprofama ukinuta s datumom 8. siječnja 2020. godine uz dopuštenu prodaju, distribuciju i primjenu do 22. svibnja 2020. godine te zadnjim rokom za zbrinjavanje, skladištenje i primjenu zaliha do 8. listopada 2020.
 
Uvažavajući kontaminaciju skladišta klorprofamom kroz godine tretiranja skladišnih prostora navedenom aktivnom tvari, U prijedlogu Uredbe (Commission Regulation (EU) No …/…amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for carbon tetrachloride, chlorothalonil, chlorpropham, dimethoate, ethoprophos, fenamidone, methiocarb, omethoate, propiconazole and pymetrozine in or on certain products), MDK za klorprofam na krumpiru je postavljen na 0,4 mg/kg, a za navedenu vrijednost je utvrđeno da nema rizika za potrošače. MDK od 0,4 mg/kg jamči samo da kontaminacija u skladištu neće dovesti do prekoračenja MDK vrijednosti, no navedeni MDK ne podržava nikakvu uporabu na krumpiru.
Navedena uredba je izglasana na Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje – Sredstva za zaštitu bilja - ostaci pesticida koji se održao 28. i 29. rujna 2020. godine, dok se njena primjena očekuje u ljeto 2021. godine.
 
Naime, Europska komisija je uzimajući u obzir trenutnu situaciju u kojoj se nalaze proizvođači merkantilnog krumpira u Europskoj uniji, pogotovo posljedice poremećaja tržišta koje su nastale širenjem epidemije uzrokovane virusom COVID 19, usmeno je izjavila predstavnicima Država članica da će se primjena odredbi spomenute uredbe o snižavanju MDK vrijednosti početi primjenjivati u drugoj polovici 2021. godine. Dok se ne počnu primjenjivati nove MDK vrijednosti na snazi ostaju stare vrijednosti koje za klorprofam trenutno iznose do 10 mg/kg.
 
Dakle, u periodu dok se ne počne primjenjivati Uredba Komisije kojom se MDK za klorprofam postavlja na 0,4 mg/kg krumpir i proizvodi od krumpira na tržištu moći će sadržavati ostatke klorprofama do 10 mg/kg.

Pisane vijesti