Pojašnjenje mjera zona ograničenja I i II za divlje svinje

Slika /slike/Priopcenja/divlja10112023.jpg
Dana 31. listopada 2023. godine objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/2469 o izmjeni priloga I. i II. Provedbenoj uredbi (EU) 2023/594 te je na području Republike Hrvatske, uz zaraženu zonu u Zadarskoj županiji te zone ograničenja u Vukovarsko srijemskoj županiji, Brodsko posavskoj županiji i Osječko baranjskoj županiji, provedena regionalizacija, odnosno uspostavljena je zona ograničenja I i zona ograničenja II.

Regionalizacijom se određuju sljedeća područja: zona ograničenja I, zona ograničenja II i zona ograničenja III.

Ova područja se međusobno razlikuju po riziku od afričke svinjske kuge, s time da zona ograničenja III predstavlja područje u kojem se bolest pojavljuje u domaćih svinja, s najdinamičnijom situacijom u odnosu na afričku svinjsku kugu i najvećim rizikom.

Zona ograničenja II je područje u kojem je afrička svinjska kuga utvrđena u divljih svinja.

Zona ograničenja I je područje povećanog rizika u kojem nije utvrđena pojava afričke svinjske kuge, ali se mora uspostaviti u okruženju zone ograničenja II ili zone ograničenja III.

Prikaz regionalizacije država članica Europske unije u odnosu na afričku svinjsku kugu, kako je utvrđeno Provedbenom uredbom (EU) 2023/594, nalazi se na sljedećoj poveznici: karta regionalizacije.

Premještanje živih svinja (domaćih ili divljih), svježeg mesa ili mesnih proizvoda, zametnih proizvoda, proizvoda i nusproizvoda porijeklom od svinja ili divljih svinja iz zona ograničenja I, II i III te zaraženih zona reguliran je Provedbenom uredbom (EU) 2023/594.

Predmetnom uredbom utvrđene su zabrane premještanja te mogućnosti izuzeća od zabrane premještanja u zonama ograničenja I, II ili III, pod strogo određenim uvjetima, za određene kategorije životinja ili proizvoda.

Zabrane premještanja i mogućnosti izuzeća u zonama ograničenja (zona zaštite i zona nadziranja) utvrđene su u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/687.

U nastavku se nalaze pojašnjenja za pojedina izuzeća koja su omogućena Provedbenom uredbom (EU) 2023/594:

DIVLJE SVINJE

Članak 52.
Izuzeće se odnosi na svježe meso, mesne proizvode i sve druge proizvode životinjskog podrijetla dobivene od divljih svinja te tijela divljih svinja koji su namijenjeni prehrani ljudi.
 
Porijeklo: zona ograničenja I (članak 52. stavak 1.)

Dozvoljeno odredište: ista zona ograničenja I, ili druge zone ograničenja I, II ili III u RH, ili izvan zona ograničenja I, II ili II unutar RH (odnosno cijelo područje RH)

Uvjeti:
  • Provedeno je testiranje na afričku svinjsku kugu te je zaprimljen negativan rezultat
  • Koristiti će se za osobnu uporabu u domaćinstvu, ili
  • Izravna opskrba krajnjih potrošača ili lokalnih maloprodajnih objekata koji izravno opskrbljuju krajnje potrošače/ugostiteljske objekte kako je propisano člankom 27. Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te registraciji subjekata u poslovanju s hranom („Narodne novine“ br.: 123/19 i 3/21)
Porijeklo: zona ograničenja II (članak 52. stavak 2.)

Dozvoljeno odredište: unutar zone ograničenja II

Uvjeti:
  • Provedeno je testiranje na afričku svinjsku kugu te je zaprimljen negativan rezultat
  • Koristiti će se za osobnu uporabu u domaćinstvu


Pisane vijesti