Podnesen zahtjev za izmjenu Specifikacije proizvoda „Dokazana kvaliteta“ za sektor proizvodnje konzumnih jaja

Slika /slike/Priopcenja/2022_2_2.jpg
Dana 14. ožujka 2022. godine Udruga za znanost o peradi podnijela je Ministarstvu poljoprivrede Zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda za konzumna jaja. Prigovor na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda može izjaviti svaka fizička ili pravna osoba u roku od 30 dana od dana objave izmijenjene Specifikacije proizvoda na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede sukladno članku 98a. stavku 5. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine", br. 118/18., 44/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda RH i 52/21.)
 
Tekst izmijenjene Specifikacije „Dokazana kvaliteta“ - konzumna jaja dostupan je na poveznici.
 
Ministarstvo poljoprivrede uspostavilo je dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ radi postizanja još veće prepoznatljivosti i promocije domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda putem jedne, jedinstvene prepoznatljive oznake.
Nacionalni sustav kvalitete osmišljen je kako bi se dodatno označilo poljoprivredne i prehrambene proizvode više kvalitete odnosno proizvode s posebnim karakteristikama unutar pojedinih sektora, između ostalih, mlijeka, mesa, voća i njihovih proizvoda. Naglasak sustava je na označavanju proizvoda s dodanom vrijednosti temeljenoj na dodanoj kvaliteti proizvoda koja proizlazi iz različitih čimbenika koji se odnose na način proizvodnje, prerade, kvalitetu sirovine ili konačnog proizvoda, a temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima. Osim informiranja potrošača o dodanoj vrijednosti proizvoda, ovaj sustav štiti i proizvođače od nepoštenih praksi.

Pisane vijesti