Oznaka „Mlijeko s hrvatskih farmi“ jamči sljedivost „od polja do stola“

Slika /slike/Priopcenja/2020_12_9_mlijeko.jpg
Nastavno na zahtjev uzgajivača goveda u Hrvatskoj o potrebi pojašnjenja informacija o porijeklu ili informacija s neobvezujućih oznaka kvalitete za mlijeko, Ministarstvo poljoprivrede u nastavku daje pojašnjenje informacija s pojedinih oznaka.

„Mlijeko s hrvatskih farmi“
označava mlijeko koje je proizvedeno na mliječnoj farmi u Republici Hrvatskoj i prerađeno u hrvatskoj prehrambenoj industriji.

„Hrvatski proizvod“ označava mlijeko koje može biti proizvedeno na mliječnoj farmi u zemlji ili inozemstvu, a prerađeno je u hrvatskoj prehrambenoj industriji.

Sukladno preuzetoj pravnoj stečevini, ukoliko je zemlja podrijetla glavnog sastojka proizvoda različita od mjesta nastanka konačnog proizvoda, odnosno prerade, obvezujuće je na pakiranju navesti i zemlju podrijetla glavnog sastojka. Iz toga razloga moguće je da uz „Hrvatski proizvod“, „Proizvedeno u Hrvatskoj“ itd., bude navedeno i „Zemlja podrijetla: EU“ ili neka treća zemlja.

Međutim, to za mlijeko koje ima oznaku Mlijeko s hrvatskih farmi nije moguće, jer ovo je oznaka koja jamči i podrijetlo glavnog sastojka i mjesto nastanka konačnog proizvoda, odnosno prerade.
 


Pisane vijesti