Označavanje vina tradicionalnim izrazom prošek

Slika /slike/Priopcenja/2020_12_10prosek.jpg
Dana 2. prosinca 2020. godine održan je sastanak predstavnika proizvođača prošeka s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te Agronomskog fakulteta.
Na sastanku su razmotrene postojeće mogućnosti, kao i poboljšanje uvjeta, za povećanje proizvodnje i promocije te ostali preduvjeti za stavljanje vina prošek na tržište.

Proizvođači smatraju kako je „prošek“ brend  koji je prepoznat od strane potrošača te da samo ime prošek može doprinijeti povoljnom plasmanu ovog proizvoda na tržište.

Označavanje vina tradicionalnim izrazom prošek, prilikom njegovog stavljanja na tržište, regulirano je nacionalnim zakonodavstvom, odnosno Listom tradicionalnih izraza za vino (NN 96/07, 62/10, 133/10, 14/11, 52/12, 75/13, 138/13, 42/17, 49/17). U Dodatku I. navedene Liste nalazi se detaljna specifikacija za proizvodnju prošeka koji je prema njoj definiran kao desertno vino koje se proizvodi od tehnološki prezrelog, prosušenog grožđa.

Kao sirovina za proizvodnju prošeka može poslužiti tehnološki prezrelo, prosušeno grožđe od vinove loze uzgojene isključivo u jednom od sljedeća četiri zemljopisna područja: Sjeverna Dalmacija, Dalmatinska zagora, Srednja i Južna Dalmacija te Dingač.

Proizvođači iz navedena četiri zemljopisna područja, mogu kod označavanja koristiti tradicionalni izraz prošek uz uvjet da su desertno vino proizveli u skladu s uvjetima iz spomenute specifikacije. Tako označen proizvod mogu stavljati na tržište Republike Hrvatske. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Centar za vinogradarstvo, vinarstvo i uljarstvo izdavanjem Rješenja o stavljanju vina na tržište potvrđuje da je vino proizvedeno u skladu sa specifikacijom prošek.

Napominjemo da navedenim tradicionalnim izrazom svoja vina mogu označavati proizvođači iz prethodno nabrojanih područja uzgoja vinove loze, dok proizvođači iz ostalih područja uzgoja svoja vina od prosušenog grožđa ili vina od prezrelog grožđa mogu označavati u skladu s Uredbom (EU) 1308/2013 koja ovakav tip vina razvrstava prema tehnološkom ključu kao vino od prezrelog grožđa i kao vino od prosušenog grožđa.

Pisane vijesti