Otvoren natječaj za programe promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u 2023. “Enjoy it's from Europe“

Slika /slike/Priopcenja/enjoy_objava23.jpg
Europska komisija pod sloganom „Enjoy, it’s from Europe“ zaprima prijedloge za sufinanciranje programa promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za 2023.  Za sufinanciranje promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Europske unije u 2023. predviđeno je 185,9 milijuna eura. Prijedlozi se zaprimaju od 2. veljače do 20. travnja 2023. putem namjenskog portala, a pristigle ponude ocijenit će povjerenstvo Europske komisije tijekom jeseni.

Zainteresirani podnositelji prijava mogu dobiti potporu za programe koji su u skladu s političkim prioritetima Europske komisije za razdoblje 2019. – 2024., posebno strategije „Od polja do stola". Predložene promotivne kampanje bi trebale istaknuti i dati prednost proizvodima koji doprinose ciljevima kao što su održivost poljoprivrede EU-a, unapređenje dobrobiti životinja i promicanje potrošnje svježeg voća i povrća te zdrave i održive prehrane.
Dostupna sredstva su namijenjena za kampanje usmjerene na unutarnje tržište EU-a, s 83,3 milijuna eura, i za kampanje usmjerene na treće zemlje, s 83,1 milijun eura.
Prioritetna tržišta su ona s visokim potencijalom rasta, kao što su Kina, Japan, Južna Koreja, Singapur, Sjeverna Amerika, Novi Zeland i Australija, i za koja Europska komisija procjenjuje da mogu predstavljati nove tržišne prilike za europske izvoznike. Očekuje se da će programi promocije povećati potrošnju i konkurentnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a povećanjem tržišta u ciljanim zemljama.
 
Odabrane kampanje trebaju informirati potrošače o različitim sustavima kvalitete i oznakama EU-a kao što su oznake zemljopisnog podrijetla ili ekološki proizvodi.
Za ekološke proizvode predviđena su sredstava u iznosu od 28 milijuna eura na razini Europske unije. Dodatnih 36 milijuna eura bit će namijenjeno promicanju održivih poljoprivrednih praksi korisnih za klimu, okoliš i dobrobit životinja. Kako bi se potaknula zdravija i uravnoteženija prehrana, više od 19 milijuna eura Europska komisija je namijenila promicanju svježeg voća i povrća.
Što se tiče promotivnih aktivnosti usmjerenih na potrošače na unutarnjem tržištu, Europska komisija navodi da bi se one trebale odnositi na prehrambene smjernice ciljanih država članica i biti u skladu s njima.

Podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) trebaju biti trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno:
  • sektorske organizacije i skupine, odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom
  • priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija
  • tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnosti usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području. 
Izvršna agencija za istraživanje (REA) pruža niz alata koji pomažu prilikom dostave prijedloga.

Osnovna dokumentacija:
Uredba 2018/1046
Uredba 1144/2014
Delegirana uredba Komisije 2015/18293 
Provedbena uredba Komisije 2015/18314
Radni program za 2023 godinu   

Pisane vijesti