Osigurana dodatna 621 tona stočne hrane za potresom pogođena područja

Slika /slike/Priopcenja/stocna_hrana.jpg
​Ministarstvo poljoprivrede sklopilo je temeljem provedenog postupka javne nabave Ugovor o nabavi stočne hrane za potresom pogođena područja u ukupnoj vrijednosti od 1,3 milijuna kuna s Tvornicom stočne hrane d.d. iz Čakovca te je započela isporuka hrane u skladišta stočne hrane u Petrinji i Glini. Ugovor je proveden temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je dala suglasnost Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje šteta od potresa koja uključuje nabavu 621.500 kilograma stočne hrane, temeljem čega će se osigurati hranidba 1.800 goveda, 3.500 svinja, 500 ovaca i koza, 10.000 peradi i 1.000 konja. 

Stočna hrana isporučivat će se u skladišta u Petrinji i Glini, sukcesivno u razdoblju od 90 dana u intervalima od 14 dana prema dogovorenim količinama. Izvanrednom mjerom pomoći osigurava se nesmetana hranidba stoke na područjima pogođenim potresom u svrhu osiguravanja nastavka stočarske proizvodnje, stvaranje prihvatljivih tehnoloških uvjeta za uzgoj, očuvanje zdravlja stoke i provedbu mjera dobrobiti domaćih životinja. 
  
Do sada je u skladištima stočne hrane zaprimljena 1421 tona hrane, od čega je 1393 razdijeljeno poljoprivrednicima u potrebi na potresom pogođenim područjima.

Pisane vijesti