Ograničavanje uporabe sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivnu tvar metalaksil-M na tržištu Republike Hrvatske

Slika /slike/Priopcenja/sjeme.jpg
Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2020/617 оd 5. svibnja 2020. o produljenju odobrenja aktivne tvari metalaksil-M i ograničavanju uporabe sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju metalaksil-M, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011, ograničava uporaba sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivnu tvar metalaksil-M samo na zaštićeni prostor.

Sjeme tretirano sredstvima za zaštitu bilja koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: APRON XL 350 ES, MAXIM XL 035 FS i VIBRANCE XL smije se sijati na otvorenom prostoru do 1. 6. 2021.

Navedenu Provedbenu uredbe možete pronaći na Fitosanitarnom portalu pod nazivom Propisi - klikom na Sredstva za zaštitu bilja – drugim klikom na Sredstva za zaštitu bilja ili na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/

Pisane vijesti