Održan sastanak s predstavnicima Vijeća udruženja ribarstva pri HGK

Slika /slike/Priopcenja/IMG_3296.JPG
Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je s državnim tajnikom Šimom Mršićem i djelatnicima Uprave ribarstva na čelu s ravnateljem Antom Mišurom u ponedjeljak 22. studenoga 2021. održala sastanak s predstavnicima ribarskog sektora okupljenog u Vijeće udruženja ribarstva pri HGK na temu aktualnosti u ribarskom sektoru.

Teme o kojima se razgovaralo odnosile su se na aktualne izazove u sektorima akvakulture, prerade i ulova ribe. Naime, nedavno je na sastanku GFCM-a usvojen novi Višegodišnji plan upravljanja za održivo iskorištavanje male plave ribe u Jadranskom moru. Ovaj Plan osigurava stabilnost za hrvatsku plivaričarsku flotu u narednim godinama, ali isto tako očekuje značajan napredak po pitanju kvalitete procjene stanja stokova te predviđa kompletnu transformaciju pristupa znanstvenom savjetu, kao i transformaciju pristupa upravljanju.
 
Također, jedna od tema je bila i Jabučka kotlina te trajna zaštita tog područja.  Naime, nakon što je znanstveni monitoring potvrdio da su pozitivni pomaci u smislu brojnosti i strukture populacija ključnih vrsta na ovom području i bolji od očekivanih te da se pozitivni trendovi bilježe i u okolnom području, Ministarstvo poljoprivrede je na EU razini pokrenulo inicijativu o nastavku zaštite ovog područja što je, uz podršku Talijanske Republike, naposljetku rezultiralo usvajanjem nove GFCM Preporuke bez vremenskog ograničenja.
Nadalje, razgovaralo se također o značajnom povećanju  cijene plavog dizela i električne energije što predstavlja ribarskom sektoru veliko povećanje troškova i održivost proizvodnje. Ministarstvo poljoprivrede će pripremiti notifikaciju državne potpore radi  povećanja troškova  poslovanja cime bi se prevladalo ovo razdoblje povećanih troškova poslovanja.
 
Značajan dio hrvatske ribarske industrije orijentiran je prema izvozu, a prema trenutnim službenim podacima Državnog zavoda za statistiku u prvih šest mjeseci u odnosu na isto razdoblje prethodne godine količina i vrijednost izvoza proizvoda ribarstva i dalje bilježi trend rasta, tako je količina izvoza porasla za 16 %,, vrijednost izvoza za 26 % te je trenutno vrijednosno izvoz veći za 74 % u odnosu na uvoz.
 
Dosad je kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. dodijeljeno 2,3 milijarde kuna te isplaćeno 1,3 milijarde kuna, a sklopu Privremenog okvira za ribarstvo i akvakulturu povećana je alokacija s 270 tisuća na 345 tisuća eura.

Pisane vijesti