Održan online sastanak ministara poljoprivrede i ribarstva država članica EU

  • Slika /slike/Priopcenja/2021_2_22_agri.jpg
  • Slika
U ponedjeljak, 22. veljače 2021. održan je video sastanak ministara poljoprivrede i ribarstva država članica Europske unije. Teme sastanka su bile ribolovne mogućnosti za 2021. godinu između EU i Ujedinjene Kraljevine i sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije. Hrvatsku je predstavljao državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Šime Mršić.

Povjerenik Europske komisije za okoliš, oceane i ribarstvo g. Sinkevičius informirao je o aktualnom stanju po pitanju konzultacija s Ujedinjenom Kraljevinom (UK) vezano za riblje stokove koji se dijele s UK, a koji se vode na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji (TCA) između Europske Komisije i UK postignutog u prosincu 2020. godinu.

Europska komisija je početkom veljače predstavila prijedlog Odluke Vijeća o poziciji Unije što predstavlja okvir za nastavak procesa savjetovanja s Ujedinjenom Kraljevinom radi dogovora o raspodjeli ribolovnih mogućnosti u vidu najvećeg dopuštenog ulova za 2021. i određene dubokomorske stokove za 2021. i 2022.

U ovom prijedlogu Komisija ističe niz načela koja će se primjenjivati u procesu savjetovanja, uključujući osiguravanje usklađenosti s međunarodnim obvezama, usklađenosti ribolovnih mogućnosti s ciljem maksimalnog održivog prinosa koji proizlazi iz Zajedničke ribarstvene politike te osiguravanje jednakih uvjeta.

Delegacije su izrazile svoju zabrinutost u vezi s mehanizmom prijenosa kvota, ističući potrebu za fleksibilnim i praktičnim mehanizmom koji će omogućiti prijenose unutar godine između pojedinih država članica i UK te su istaknule potrebu da se u vodećim načelima bolje odražavaju tri stupa održivosti (okolišni, ekonomski i socijalni).

Republika Hrvatska podržava osnovna načela prema kojima će se nastaviti savjetovanje s UK. Posebno je važno pritom nastaviti osigurati transparentnost i fleksibilne mehanizme, kao i uključenost Vijeća u sve faze pregovora na tehničkoj i političkoj razini.

Španjolska je informirala delegacije o trenutnim pregovorima o obnovi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Mauritanije u pogledu ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa EU-a sa zemljom u razvoju.

Pisane vijesti