Održan 5. Sajam hrvatskih zaštićenih proizvoda u Krapini

Slika /slike/Priopcenja/5b31a698-418b-4b4c-b666-9aa70f2594c4.jpg
Državni tajnik Zdravko Tušek je sa suradnicima u subotu, 7. svibnja 2022. godine, u nazočnosti župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara i gradonačelnika grada Krapine Zorana Gregurovića sudjelovao na 5. Sajmu hrvatskih zaštićenih proizvoda u Krapini, koji je ove godine okupio 15 proizvođača hrvatskih proizvoda zaštićenih na EU razini. Ovogodišnji Sajam Ministarstvo poljoprivrede organizira u suradnji s gradom Krapinom i Krapinsko-zagorskom županijom, s obzirom na to da su, uz već registrirane nazive Zagorski puran i Zagorski mlinci, posljednja dva naziva registrirana na EU razini upravo iz ove Županije, a riječ je o oznakama Zagorski štrukli/Zagorski štruklji i Zagorski bagremov med.


Jamstvo originalnog proizvoda je znak za zaštićenu oznaku izvornosti ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla koji se nalazi na ambalaži neposredno uz naziv proizvoda, a koji jamči kupnju autentičnog i kontroliranog proizvoda, priznate kvalitete i lokalnog podrijetla. Hrvatska danas broji 35 poljoprivrednih i prehrambenih takvih proizvoda čiji naziv je registriran kao zaštićena oznaka izvornosti ili zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla na razini cijele Europske unije te zauzima visoko sedmo mjesto među državama članicama.

Hrvatski poljoprivredno - prehrambeni proizvodi zaštićenog naziva na EU razini su: Krčki pršut, Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres, Neretvanska mandarina, Ogulinski kiseli kupus / Ogulinsko kiselo zelje, Baranjski kulen, Lički krumpir, Istarski pršut / Istrski pršut, Drniški pršut, Dalmatinski pršut, Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak, Zagorski puran, Krčko maslinovo ulje, Korčulansko maslinovo ulje, Paška janjetina, Šoltansko maslinovo ulje, Varaždinsko zelje, Slavonski kulen / Slavonski kulin, Međimursko meso 'z tiblice, Slavonski med, Lička janjetina, Istra, Paška sol, Zagorski mlinci, Paški sir, Bjelovarski kvargl, Brački varenik, Varaždinski klipič, Malostonska kamenica, Rudarska greblica, Dalmatinska pečenica, Dalmatinska panceta, Lički škripavac, Bračko maslinovo ulje, Zagorski bagremov med i  Zagorski štrukli / Zagorski štruklji.

Nadalje, još je 13 proizvoda koje je Hrvatska već zaštitila i trenutno ih obrađuje Europska komisija sa ciljem registracije zaštićenog naziva i na razini Europske unije: ZOI „Istarski med“ /“Istrski med“, ZOZP „Komiški rogač“, ZOZP „Varaždinsko bučino ulje“, ZOZP „Slavonska kobasica“, ZOI „Novigradska dagnja“, ZOI „Goranski medun“, ZOZP „Samoborska češnjovka“ / „Samoborska češnofka“, ZOZP „Ludbreški hren“, ZOI „Dalmatinska janjetina“, ZOI „Meso istarskog goveda- boškarina“ / „Meso istrskega goveda- boškarina“, ZOZP „Lumblija“, ZOI „ Dalmatinski med“ i ZOI „Meso crne slavonske svinje". Prijelaznu nacionalnu zaštitu ima još 3 proizvoda za koje se priprema dokumentacija za registraciju na razini Europske unije, a to su ZOI „Meso turopoljske svinje“, ZOI „Istarski ovčji sir“ / „Istrski ovčji sir“ i ZTS „Vrbovečka pera.

U cilju promocije hrvatskih zaštićenih proizvoda Ministarstvo poljoprivrede je izradilo Letak namijenjen potrošačima i Katalog hrvatskih zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a svi detalji se nalaze na poveznici. Također, na inicijativu Ministarstva, u promociju zaštićenih proizvoda uključila se i Hrvatska pošta, koja je na taj datum i ove godine izdala prigodnu seriju poštanskih marki pod nazivom „Hrvatski zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi“ s motivima hrvatskih zaštićenih proizvoda.

Pisane vijesti