Objavljeni natječaji vrijedni 145 mln kuna za modernizaciju šumarske i drvoprerađivačke djelatnosti

Slika /slike/Priopcenja/01-144.jpg
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u petak, 13. svibnja 2022. godine, četvrti Natječaj za provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ vrijedan 45 milijuna kuna i treći Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“, vrijedan 100 milijuna kuna, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu traje od 11. srpnja 2022. godine do 30. rujna 2022. godine.

Intenzitet potpore na natječaju 8.5.1. iznosi do 100%, a svrha natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika. Ovim aktivnostima poboljšat će se općekorisne funkcije degradiranih šuma i šumskih kultura s naglaskom na zaštitu tla, voda i zraka, poboljšavajući pritom povoljan utjecaj šuma na klimu, očuvanje i povećanje biološke raznolikosti, vezivanje ugljika i otpuštanje kisika te na estetsku ulogu šuma, što će značajno doprinijeti poboljšanju njihove otpornosti i okolišne vrijednosti te će dugoročno povećati njihovu gospodarsku vrijednost. Putem tri natječaja za tip operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” ugovoreno je više od 175 milijuna kuna za 317 korisnika.
 
Svrha natječaja 8.6.1. je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima, čime će se stvoriti preduvjeti za učinkovitiju i kvalitetniju sjetvu i sadnju šumskog reproduktivnog materijala. Intenzitet potpore iznosi 50 %, a do sada je u sklopu spomenute operacije putem dva natječaja ugovorena vrijednost potpore za 82 korisnika u iznosu većem od 129 milijuna kuna, pri čemu je isplaćeno gotovo 75 milijuna kuna.
 
Detalje o natječajima nalaze se na poveznicama – 8.5.1. i 8.6.1.
 

Pisane vijesti