Objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Slika /slike/Priopcenja/pig.jpg

U Narodnim novinama broj 49/21 od 7. svibnja 2021. godine, objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19. 

Pravilnikom se propisuje provedba Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/21-04/132, URBROJ: 50301-05/31-21-3 od 29. travnja 2021. godine.

Zahtjev za potporu podnosi se od 10. svibnja do 31. svibnja 2021. godine, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Cilj provedbe Programa je pružanje financijske pomoći proizvođačima tovnih svinja koji su se uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovane pandemijom COVID-19 suočili s trajnim poteškoćama u poslovanju kao rezultatom ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time vezano padom cijena i konačno padom prodaje.
 
Pravilnik je dostupan na poveznici.
 

Pisane vijesti