Objavljen novi natječaj za trajni izlazak iz ribolova vrijedan 22,26 milijuna eura

Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti jedna je od mjera (I.10) koje Republika Hrvatska provodi kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.- 2020. Radi se o mjeri koja podrazumijeva dodjelu naknade vlasnicima za trajno povlačenje njihovih ribarskih plovila iz ribolova, a u svrhu uspostave ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i ribolovnih mogućnosti nacionalne flote. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti provodi se uništavanjem plovila u odobrenom brodogradilištu/rezalištu, prenamjenom plovila za neku drugu djelatnost izvan gospodarskog ribolova na moru te očuvanjem pomorske baštine što podrazumijeva prenamjenu tradicionalnog drvenog plovila s ciljem njegove prezentacije javnosti na nekoj od lokacija na kopnu. Ukupna financijska alokacija za provedbu ove mjere kroz razdoblje 2014.-2017. u protuvrijednosti je 26 milijuna eura. Ta je potpora u jednakom omjeru sufinancirana iz proračuna EU i RH dok udio javne potpore za plovila koja trajno napuste gospodarski ribolov iznosi 100 posto, sukladno utvrđenim kriterijima.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je drugi Pravilnik za provedbu mjere trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti (NN broj 118.), a objavljen je i natječaj koji će biti otvoren do 1. veljače 2017. godine. Prema tom novom godišnjem Akcijskom planu potpore za izlazak iz gospodarskog ribolova predviđene su za najviše 57 ribarskih plovila. Osnovni uvjeti prihvatljivosti za dobiti ovu potporu su da podnositelj zahtjeva mora biti vlasnik/vlasnici važeće povlastice, plovilo mora biti upisano u Registru ribolovne flote najmanje pet godina i staro najmanje 15 godina u slučaju uništavanja ili prenamjene, a 30 godina u slučaju očuvanja pomorske baštine. Ribarsko plovilo mora imati i dostatnu minimalnu godišnju ribolovnu aktivnost od najmanje 90 ribolovnih dana tijekom posljednje dvije kalendarske godine prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu.

U prvom krugu provedbe ove mjere gospodarski ribolov trajno je napustilo 30 plovila za što je vlasnicima isplaćena potpora u visini 31,6 milijuna kuna.

„Održivo ribarstvo jedini je ispravan način gospodarenja resursma. Zaštita ribljeg fonda naša je dužnost, ali i moralna odgovornost. Za trajni izlazak iz ribolova predviđena je odšteta u visini od 50 do 500 tisuća eura, ovisno o vrsti plovila“

izjavio je ministar Tomislav Tolušić po objavi Natječaja u Narodnim novinama.Stranica