Objavljen Natječaj za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

Slika /slike/Priopcenja/selo1.jpg
U petak 22. prosinca 2023. godine objavljen je Natječaj za provedbu intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta, a ukupan iznos raspoloživih sredstava je 30 milijuna eura.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave, a prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstane ceste.

Intenzitet javne potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/17).

Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 200.000,00 EUR, a najviša 2.000.000,00 EUR. Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog i drugog dijela Zahtjeva za potporu (uključujući sve prihvatljive i neprihvatljive troškove) iznosi 2.500.000,00 EUR

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu je od 4. ožujka 2024. godine od 12:00 sati do 4. travnja 2024. godine do 12:00 sati. Detalje pogledajte ovdje.

Pisane vijesti