Objavljen Natječaj vrijedan 18 milijuna kuna za aktivnosti projekata suradnje LAG-ova

Slika /slike/Priopcenja/01-339.jpg
U petak, 24. lipnja 2022. godine, objavljen je Natječaj za provedbu tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje« u okviru Mjere 19 koja se odnosi na potporu lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice) iz Programa ruralnog razvoja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 18 milijuna kuna, a intenzitet potpore može iznositi do 100 % prihvatljivih troškova projekta suradnje.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za provedbu aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje iz lokalnih razvojnih strategija odabranih lokalnih akcijskih grupa (LAG), dok su ciljevi projekata suradnje razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža.

Prihvatljivi korisnici su odobreni LAG-ovi za programsko razdoblje 2014. – 2020. i lokalna, javno-privatna partnerstva koja provode neki oblik lokalne razvojne strategije.

Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacija događaja (sastanaka, radionica, konferencija i sl.), putni troškova, troškovi usluga, građenja/opremanja građevina i nabave opreme te nematerijalni troškovi, a koji moraju biti vezani za provedbu aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje.

Podnošenje Zahtjeva za potporu je u razdoblju od 1. srpnja 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine, a Natječaj je dostupan na poveznici.

Pisane vijesti