Objavljen Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata i ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za znanstvene radove iz područja šumarstva

Slika /slike/Priopcenja/Javni_poziv_2020_02_11.jpg
Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Javni poziv za prikupljanje prijedloga projekata i ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za znanstvene radove iz područja šumarstva, u ukupnom iznosu najviše do 6.000.000,00 kuna.
S obzirom na to da je zadnji javni poziv za znanstveno istraživačke radove iz područja šumarstva bio 2016. godine te su se u međuvremenu pojavili i aktualizirali novi izazovi unutar osjetljivih šumskih ekosustava, svrha ovoga javnoga poziva je financiranje znanstvenih radova koji za cilj imaju pronalaženje rješenja za očuvanje naših šuma.

Pojedini biotski štetni čimbenici su velika ugroza, stoga se teme znanstvenih radova izravno tiču očuvanja sastojina hrasta lužnjaka i poljskog jasena. Hrast lužnjak (Quercus robur L.), kao najvažnija gospodarska vrsta drveća u Republici Hrvatskoj, ozbiljno je ugrožen pojavom i velikim intenzitetima napada štetnika hrastove mrežaste stjenice (lat. Corythuca arcuata) dok je sušenje poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl), za kojega se može reći da je najugroženija šumska vrsta u Europi, poprimilo i kod nas zabrinjavajuće razmjere uslijed napada patogene gljive Chalara fraxinea.
 
Stoga Ministarstvo pokreće javni poziv za dodjelu sredstva znanstvenim radovima na teme:
  • očuvanje sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u Republici Hrvatskoj s naglaskom na biotske štetne čimbenike i
  • očuvanje sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Republici Hrvatskoj s naglaskom na biotske štetne čimbenike. 
Javni poziv se nalazi na sljedećoj poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198
 

Pisane vijesti