Obavijest za subjekte u poslovanju s hranom o odgodi primjene pojedinih odredbi Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani

Slika /slike/Priopcenja/2020_01_12_hrana.jpg
Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Pravilnik o izmjeni Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (Narodne novine, broj 144/20) kojim se odgađa primjena odredbe članka 8. stavka 2. Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (Narodne novine, br. 144/14 i 64/20) za dodatnih 9 mjeseci.
 
Odredba propisuje da, u slučaju hrane koja se na zahtjev potrošača pakira na prodajnom mjestu i hrane koja je pretpakirana za izravnu prodaju, i u trenutku isporuke krajnjem potrošaču, gdje je to primjenjivo, moraju biti dostupne sljedeće informacije o:
  • nazivu hrane
  • tvarima i proizvodima koji izazivaju alergije ili intolerancije i
  • „upotrijebiti do“ datumu. 
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani, koji je objavljen u lipnju ove godine, je predvidio prijelazno razdoblje za primjenu ove odredbe u trajanju od 6 mjeseci pa se ista trebala početi primjenjivati od 1. siječnja 2021. godine. Međutim, udruženja subjekata u poslovanju s hranom su se obratila Ministarstvu dopisom u kojem traže dodatnu odgodu primjene odredbi Pravilnika za još 6 mjeseci zbog neizvjesnih poslovnih prilika uslijed COVID-19 pandemije.
 
Slijedom, navedenog kako bi izašli u susret gospodarstvenicima u ovoj situaciji uzrokovanoj epidemiološkom situacijom, ovim Pravilnikom je propisana dodatna odgoda primjene navedene odredbe i to do 1. rujna 2021. godine. Bitno je istaknuti da se propisane informacije za potrošače, u svakom slučaju, već nalaze na prodajnom mjestu, a subjekti će od 1. rujna 2021. godine, u slučajevima hrane koja se pakira na zahtjev potrošača, morati pružiti informacije i u trenutku isporuke.
 
Nadalje, objavljeno je 3. izdanje Vodiča za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani. Izmjena u odnosu na 2. izdanje je napravljena u dijelu kojim se pojašnjava propisana fleksibilnost kod primjene nove odredbe o pružanju određenih informacija potrošačima u trenutku isporuke.

Pisane vijesti