Obavijest za sektor pčelarstva

Slika /slike/Priopcenja/pcele2.jpg
Od ove godine Nacionalni pčelarski program zamjenjuju intervencije u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. donosi povećanje omotnice za pčelarski sektor na 3.777.575,95 € (28.462.146,00 HRK) u 2023. godini, te 3.826.579,99 € (28.831.366,93 HRK) u ostalim godinama provedbe. Minimalni udio financiranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 50%. Time je omotnica za pčelarski sektor za 2023. godinu povećana gotovo 58% u odnosu na 2022., godinu, dok je u ostalim godinama povećana gotovo 60%.

Pravilnikom o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. propisat će se odredbe vezane za način i uvjete provedbe intervencija. Pravilnik je bio objavljen na portalu e-Savjetovanja u periodu od 16. do 26. prosinca 2022. godine te je postupku završnih korekcija prije objave u Narodnim novinama.

Važno je napomenuti da svi računi, predračuni i ponude po kojima su plaćeni računi, a koje će korisnici prilagati kao prihvatljiv trošak u zahtjevu za potporu, moraju biti izdani i u cijelosti plaćeni za svaku intervencijsku godinu u sljedećim rokovima:
 
INTERVENCIJSKA GODINA ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
  1. - 2023.
od 1. siječnja 2023. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2023. godini.
  1. - 2023./2024.
od 1. kolovoza 2023. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2024. godini
  1. – 2024./2025.
od 1. kolovoza 2024. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2025. godini
  1. – 2025./2026.
od 1. kolovoza 2025. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2026. godini
  1. – 2026./2027.
od 1. kolovoza 2026. godine do trenutka podnošenja zahtjeva za isplatu u 2027. godini
 
  
U intervenciji 55.1.e.01. - Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda računi su prihvatljivi od datuma zaprimanja odluke o odabiru projekta.
 
Popis intervencija i rokova za podnošenje zahtjeva prema intervencijskim godinama
 
INTERVENCIJA ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
55.1.a.01. - Savjetodavne usluge, tehnička pomoć, obuka, informacije i razmjena najboljih praksi, uključujući umrežavanje, za pčelare i pčelarske organizacije
a) edukacije, stručna predavanja i radionice organizirane od strane udruga i saveza pčelara te troškovi prikupljanja informacija o pčelarima i njihovom načinu pčelarenja
„Edukacije pčelara“ do 31. svibnja
„Stručna predavanja, radionice“ do 31. svibnja
„Operativno prikupljanje i obrada podataka za Evidenciju“ do 1. ožujka
b) izrada i tisak informativnog materijala, izrada mrežnih stranica organizacija pčelara, tisak i dostava stručnih časopisa, izrada sustava informiranja na platformama koje koriste pčelari i sudjelovanje predstavnika organizacija pčelara na specijaliziranim pčelarskim i drugim skupovima
„Informativne aktivnosti“ do 31. srpnja
55.1.b.01. - Nabava novih pomagala, pribora i opreme do 15. svibnja 2023.
do 20. travnja (2024. – 2027.)
55.1.b.02. - Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varooze do 15. svibnja 2023.
do 20. travnja (2024. – 2027.)
55.1.b.03. - Racionalizacija selećeg pčelarstva
„Racionalizacija selećeg pčelarenja – nabava nove opreme“ do 15. svibnja 2023.
do 20. travnja (2024. – 2027.)
„Provedba organizacije selećeg pčelarenja“ do 31. srpnja
55.1.c.01. - Podrška laboratorijima za analizu pčelarskih proizvoda, gubitaka pčela ili pada produktivnosti i tvari potencijalno toksičnih za pčele do 15. srpnja
55.1.d.01. - Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela do 31. srpnja
55.1.e.01. - Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda do 31. srpnja
55.1.f.01. - Promocija, komunikacija i marketing, uključujući aktivnosti praćenja tržišta i aktivnosti usmjerene posebno na podizanje svijesti potrošača o kvaliteti pčelarskih proizvoda
„Istraživanje i praćenje tržišta“ do 31. srpnja
„Promocija i komunikacija prema javnosti“ do 31. srpnja
„Informiranje i edukacija potrošača“ do 31. srpnja
 
 

Pisane vijesti