Obavijest za dobivanje dozvole za uzgoj konoplje u 2017. godini

Kako bi se spriječili problemi sa kojima se susreću proizvođači konoplje, potrebno je ishoditi dozvolu koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede.

ZAKONSKI OKVIR ZA PROIZVODNJU KONOPLJE:

Proizvodnja konoplje u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga („Narodne novine“, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13) i Pravilnikom o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje i promet opojnih droga u veterinarstvu („Narodne novine“, broj 18/1257/16).

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Pravilnika, Ministarstvu poljoprivrede je prije sjetve konoplje potrebno podnijeti Zahtjev za dobivanje dozvole za uzgoj konoplje, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine, na Obrascu 1. (Dodatak II) Pravilnika.

Obvezu dostave Zahtjeva prema Ministarstvu poljoprivrede imaju svi proizvođači koji namjeravaju uzgajati konoplju.

Uz Zahtjev za dobivanje dozvole za uzgoj konoplje, OPG, fizička ili pravna osoba mora priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta sukladno Pravilniku.

Konoplju (Cannabis sativa L) u Republici Hrvatskoj dopušteno je uzgajati u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje. Konoplja se može uzgajati samo na temelju izdane dozvole za uzgoj konoplje.

Ističemo da Ministarstvo poljoprivrede ne može udovoljiti Zahtjevima podnesenim izvan roka propisanih Pravilnikom i takvi Zahtjevi će biti odbačeni.

Dozvola koja se izdaje za uzgoj konoplje vrijedi jednu sjetvenu sezonu. Sjetva se mora obaviti certificiranim sjemenom.
Za sjetvu konoplje koriste se sorte koje se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije (Common cataloque) i koje su zbog sadržaja tetrahidrokanabinola (THC) do 0,2% prihvatljive za proizvodnju.
Svaki korisnik izravnih plaćanja koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za proizvodnju konoplje, dužan je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dostaviti kopiju računa o plaćenom certificiranom sjemenu kojeg koristi te godine i originale službenih oznaka certificiranog sjemena korištene na pakiranju, koje će mu Agencija nakon poništavanja vratiti, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.
Zahtjev za dobivanje dozvole za uzgoj konoplje podnosi se neposredno u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 
Ulica grada Vukovara 78
10 000 ZagrebStranica