Obavijest šumoposjednicima Gorskoga kotara: Objavljena Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje potkornjaka

Dana 11. studenoga 2016. godine objavljena je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma  Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekov pisar (NN 103/16). Ovim putem obavještavamo šumoposjednike Gorskoga kotara čije šume se sukladno Naredbi nalaze u zaraženom području da su dužni započeti provođenje mjera zaštite šuma za sprječavanje širenja i suzbijanje potkornjaka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Naredbe. Konkretno, to znači da su Savjetodavnoj službi dužni podnijeti Zahtjev za doznaku stabala u svojoj šumi najkasnije do 12. prosinca 2016. godine. Ukoliko šumoposjednik ne poduzme odgovarajuće mjere Ministarstvo poljoprivrede će za provedbu mjera ovlastiti pravnu osobu sukladno čl. 11. Zakona o šumama, a mjere će se provesti na teret šumoposjednika. Za šumoposjednike u zaraženom području koji neće započeti provođenje mjera u roku jer su odsutni, nepoznatog boravišta ili se radi o neriješenim imovinsko-pravnim pitanjima, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan, na čijem području se nalaze zaražene šume, ovlašteni su uspostaviti privremeno upravljanje tim šumama u skladu s Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

“U borbi protiv širenja potkornjaka moramo biti složni i surađivati kako bismo sačuvali naše šume od ovog opasnog nametnika. Iako to u ovom slučaju znači da moramo posjeći sva zaražena stabla, za budućnost naših šuma ovo znači spas i odgovorno gospodarenje. Pozivam sve šumoposjednike na suradnju.”

poručio je ministar Tolušić šumoposjednicima na koje se odnosi ova Naredba.

Za radove sanacije i obnove šumskih sastojina šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika ostvaruju pravo na sredstva naknade za općekorisne funkcije šumasukladno Pravilniku o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (NN 22/15 i 93/15). Upis u Upisnik šumoposjednika vrši se temeljem Pravilnika o Upisniku šumoposjednika (NN 137/14).U slučaju potrebe za dodatnim informacijama slobodno kontaktirajte Ministarstvo poljoprivrede ili Savjetodavnu službu. Obrazac zahtjeva za doznaku stabala preuzmite ovdje.

Zahtjev za doznaku podnosi se u uredima Savjetodavne službe. Na području Gorskoga kotara to su uredi u Delnicama i Tršću sa slijedećim kontaktima:

Maja Bukovac, dipl. ing. šum.
viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika
Trg 138. brigade HV broj 4, 51300 Delnice
Tel: 051/813-186
Fax: 051/813-186
Mobitel: 099/311-77-23
E-mail:  Maja.Bukovac@savjetodavna.hr 

Goran Šoštarić, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Matije Gupca 13, 51306 Tršće
Tel: 051/812-420
Mobitel: 099/210-90-12
E-mail: Goran.Sostaric@savjetodavna.hrStranica