Obavijest kupcima sredstava za zaštitu bilja

Slika /slike/Priopcenja/szb_232023.jpg
Dana 23. travnja 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, br. 46/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon). Kako bi njegova provedba bila u potpunosti omogućena, Fitosanitarni informacijski sustav (u daljnjem tekstu: FIS) je nadograđen, a od subjekata u prodaji sredstava za zaštitu bilja (SZB) zahtijevaju se intervencije na poslovnim programima (softverima) prodajnih mjesta u svrhu povezivanja s FIS-om.

Zakonom se uvodi uporaba elektroničkih vjerodajnica odgovarajuće razine za pristup FIS-u te će se uspostavom tog sustava, uvidom u FIS, provjeravati statusi profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika odnosno kupaca SZB.
 
Prelaskom na sustav vjerodajnica više neće biti potrebe za posjedovanjem iskaznica.
 
Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici koji su upisani u FIS i imaju važeće potvrde mogu preko portala https://ePoljoprivreda.mps.hr kojem se pristupa putem NIAS-a pristupiti FIS-u i sami ispisati potvrde s barkodom koje će im služiti kao dokaz da imaju pravo kupnje. Ako, iz nekog razloga, to ne mogu sami napraviti mogu se obratiti ovlaštenim provoditeljima izobrazbe kod kojih su pohađali izobrazbu, djelatnicima Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede po županijama ili Odjelu za održivu uporabu pesticida Ministarstva poljoprivrede. Također barkod se može spremiti u mobitel te se na prodajnom mjestu mogu poslužiti barkodom putem mobitela.

Korisničke upute za korisnike koji se prijavljuju preko NIAS-a objavljene su na FIS Portalu prilažemo poveznicu: https://fis.mps.hr/obavijesti/sve
 
Svi distributeri, odnosno sva prodajna mjesta obvezni su do 23. travnja 2023. godine uskladiti svoje poslovanje s odredbama Zakona. Ona prodajna mjesta koja ne naprave integraciju s FIS-om neće biti u mogućnosti razmjenjivati podatke sa FIS-om, po pitanju provjere prava kupca putem barkod čitača, te provjere registracije SZB NEĆE SE MOĆI BAVITI DISTRIBUCIJOM I PRODAJOM SZB.

Kupci SZB koji na prodajnom mjestu neće moći dokazati svoje pravo kupovine SZB preko barkoda na potvrdi ili na mobitelu nakon 23. travnja 2023. godine NEĆE MOĆI KUPOVATI SZB namijenjena profesionalnim korisnicima.

Pisane vijesti