NOVO: djelomična izmjena kriterija prihvatljivosti grla za proizvodno-vezane potpore u stočarstvu od 2017. godine

Obavještavamo korisnike izravnih plaćanja da je u postupku donošenje izmjena Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu objavljenog u Narodnim novinama broj 19/2017  http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_19_446.html).

Promjena se odnosi  na jedan od kriterija prihvatljivosti grla za ostvarivanje proizvodno vezanih potpora za krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze, radi usklađivanja kriterija prema uputama Europske komisije.

Promjenom se propisuje da su od 2017. godine za proizvodno vezanu potporu prihvatljiva samo ona grla koja su provela na poljoprivrednom gospodarstvu CJELOKUPNO PROPISANO RAZDOBLJE DRŽANJA OD 100 DANA koje se računa od 10. lipnja do 17. rujna 2017. godine.

Sukladno tome, Pravilniku se u člancima 36., 38. i 39. briše odredba „Iznos potpore izračunava se na osnovi dana koje je prihvatljivo grlo provelo na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika u razdoblju obaveznog držanja

Sve promjene proizvodno vezanih potpora koje se primjenjuju od 2017. godine, uključujući i navedenu izmjenu nalaze se ovdje.Stranica