Na sjednici Vlade odluke vezane za pčelarstvo, šećernu repu, školsku prehranu, očuvanje biljnih genetskih izvora te drvnu industriju

Slika /slike/Priopcenja/20210729_odluka.jpg
Vlada RH je na sjednici održanoj u četvrtak, 29. srpnja 2021. godine, donijela Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine, Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. te  Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Također, na sjednici Vlade prihvaćen je Prijedlog odluke o donošenju Programa potpore pčelarima zbog gubitka medonosnog potencijala, Prijedlog nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine te Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH za razdoblje od 2022. do 2030. godine.

Izmjenom i dopunom Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine omogućit će se i novim proizvođačima šećerne repe da ostvare pravo na potporu na temelju ovoga Programa u 2021. godini, sve u cilju zadržavanja interesa proizvođača za proizvodnju šećerne repe i očuvanja opstojnosti industrije šećera te zadržavanja plodoreda i plodnosti poljoprivrednog zemljišta.

Najznačajnije Izmjene i dopune Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. odnose se na unaprjeđenje provedbe iste u Hrvatskoj u pogledu učinkovitijeg i transparentnijeg korištenja sredstava te proširenja liste prihvatljivih proizvoda s namjerom uključivanja većeg broja dobavljača i proizvoda i podupiranja uključivanja domaćih, lokalnih proizvođača. Za provedbu Nacionalne strategije u 2021. godini osiguran je ukupan iznos od 21,2 milijuna kuna te iznos od 18,3 milijuna kuna u 2022. godini.

Donošenjem Izmjene i dopune Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine osigurano je produljenje trajanja Programa do kraja 2022. godine te iskorištenje omotnice koja je povećana za 3 milijuna kuna za 2021. i 2022. godinu. Istovremeno, donesen je Program potpore pčelarima zbog gubitaka medonosnog potencijala s ciljem smanjenja gubitaka pčelinjih zajednica uzrokovanih nepovoljnim meteorološkim prilikama, a pčelarima će se sufinancirati realizirana nabava šećera za prihranu pčela u razdoblju od 1. ožujka do 1. rujna 2021. godine. Za provedbu Programa osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu RH u iznosu od 3 milijuna kuna. 

Također, na sjednici Vlade prihvaćen je Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u RH za razdoblje od 2021. do 2027. godine kojim se utvrđuju strateške smjernice razvoja nacionalne politike očuvanja biljnih genetskih izvora, a njegova provedba omogućit će da svi važni biljni genetski izvori budu identificirani, prikupljeni, opisani i očuvani u kolekcijama Nacionalne banke biljnih gena, te dostupni za korištenje. Sredstva za provedbu Nacionalnog programa osigurana su u Državnom proračunu u iznosu od 12,6 milijuna kuna za 2021. godinu, dok je u projekciji plana za 2022. godinu planiran iznos od 11,19 milijuna kuna te isti iznos u projekciji za 2023. godinu. 

Dodatno, izradom Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH za razdoblje od 2022. do 2030. godine utvrdit će se razvojni smjerovi i posebni ciljevi tog sektora, a to su održivo, konkurentno i inovativno gospodarstvo prerade drva i proizvodnje namještaja te tržišno prepoznatljivo gospodarstvo, a provest će se zelena i digitalna tranzicija te ekološka i energetska tranzicija, uz doprinos ravnomjernom regionalnom razvoju te razvoju potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima.

Pisane vijesti