Ministrica Vučković na ministarskoj konferenciji FOREST EUROPE

  • Slika /slike/Priopcenja/slika 1.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je u nazočnosti državnog tajnika Šime Mršića i ravnateljice Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Renate Ojurović u četvrtak, 15. travnja 2021. godine, tijekom ministarske konferencije FOREST EUROPE putem sinkronizirane video-procedure, uz ostale ministre država potpisnica nadležnih za šume, službeno potpisala deklaraciju „Budućnost kakvu želimo - šume kakve trebamo” i rezoluciju „Adaptacija paneuropskih šuma na promjenu klime“. 

Teme konferencije bile su izazovi s kojima se suočavaju europske šume i šumarski sektor te njihova uloga u prilagodbi na klimatske promjene i održivo gospodarenje šumama u Europi.

U dokumentima koje je u ime Hrvatske usvojila ministrica Vučković navodi se hitna potreba za zajedničkim djelovanjem u cilju održavanja i poboljšavanja zdravstvenog stanja šuma te za prilagodbom šumskih ekosustava na klimatske promjene, daljnjim razvojem na šumi baziranih održivih resursa te podizanjem javne svijesti o životno važnoj ulozi šuma. Također, izražena je potreba za kreiranjem i realizacijom mjera u smjeru preokretanja trenda gubitka biološke raznolikosti, povećanja proizvodnosti, jačanja kapaciteta regeneracije, vitalnosti i otpornosti šuma, sve u cilju održavanja relevantnih ekoloških, ekonomskih i socijalnih funkcija šuma u skladu s ostalim kopnenim ekosustavima kroz održivo gospodarenje šumama - kao jedine garancije za održanje biološke raznolikosti.
 
FOREST EUROPE je paneuropski dobrovoljni politički proces na visokoj ministarskoj razini, uspostavljen u svrhu održavanja i razvijanja dijaloga i suradnje o šumarskim politikama  i održivom upravljanju šumama u Europe, a koji djeluje od 1990. godine te na taj način razvija zajedničke strategije za svojih 47 država potpisnica (46 europskih država i EU). Do sada je održano sedam ministarskih konferencija, a Republika Hrvatska je potpisnica svih dosadašnjih zajedničkih dokumenata koji uključuju rezolucije, deklaracije, odluke i ovlaštenja kojima se iskazuje spremnost i interes članica za zaštitu i održivo upravljanje i gospodarenje svojim šumama.

Pisane vijesti