Ministarstvo poljoprivrede financira radove gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika

Slika /slike/Priopcenja/Slika.JPG
Ministarstvo poljoprivrede je u utorak 21. ožujka 2023. objavilo Javni poziv za podnošenje prijave za financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika za 2024. godinu iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Cilj ovog Javnog poziva je kroz radove gospodarenja šumama (uzgojni radovi) poboljšati kakvoću i gospodarsku vrijednost šumskih proizvoda i unaprijediti gospodarenje šumama privatnih šumoposjednika u Republici Hrvatskoj.
 
Rok za podnošenje prijave traje do 31. kolovoza 2023.
 
Javni poziv je dostupan na poveznici.
 
 

Pisane vijesti