Ministarstvo poljoprivrede dobilo nagradu za postignuća u nadzoru i kontroli ribarstva te očuvanju resursa

Slika /slike/Priopcenja/01-164-1.jpg
U marokanskom gradu Marakešu 11. i 12. lipnja održava se konferencija MedFish4Ever inicijative o očuvanju resursa Mediterana. 

Na konferenciji sudjeluju povjerenik EK za ribarstvo i zaštitu okoliša Carmenu Vella, ministri poljoprivrede i ribarstva zemalja Mediterana s tri kontinenta, predstavnici FAO, Opće komisije za ribarstvo na Mediteranu i mnogi drugi. Ministarstvo poljoprivrede na konferenciji predstavlja državna tajnica Marija Vučković.
 
U okviru konferencije održana je i svečanost dodjele nagrada Opće komisije za ribarstvo na Mediteranu za najbolje primjere i postignuća usmjerena prema napretku monitoringa, zaštite ribljih resursa i borbi protiv nelegalnog ribolova. Nagrade su dodjeljene za postignuća u tri kategorije: znanstvena istraživanja, primjena novih tehnologija i podizanje svijesti o važnosti očuvanja mora i ribljih resursa. Ministarstvo poljoprivrede je, nakon provedenog višemjesečnog kandidacijskog i evaluacijskog postupka, kojeg je vodila Opća komisija za ribarstvo na Mediteranu uz podršku Europske komisije, dobilo nagradu za najveća postignuća u primjeni novih tehnologija u nadzoru i kontroli ribarstva te očuvanju resursa.
 
U obrazloženju priznanja, direktorica Uprave za politiku ribarstva Mediterana i Crnog mora, Veronika Veits, navela je kako je Ministarstvo poljoprivrede dobilo nagradu zbog iznimnog napretka i cjelovitog sustava koji počiva na četiri stupa: digitalizaciji dostave podataka u ribarstvu i uspostavljenoj sljedivosti proizvoda ribarstva, ribarskom monitoring centru za pravovremenu i stalnu razmjenu informacija i komunikaciju s ribarima, kontroli teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa iz zraka (dronovi) te modernoj, stručnoj i opremljenoj ribarskoj inspekciji na moru. 

Pisane vijesti