Ministar Tomislav Tolušić o upisivanju u ARKOD privatnog poljoprivrednog zemljišta

Ministar Tomislav Tolušić održao je danas, 24. listopada 2016. godine konferenciju za medije na kojoj je najavio aktivnosti koje će se provoditi vezano uz upis privatnog poljoprivrednog zemljišta bez suglasnosti vlasnika, što smatra nedopustivim.

Temelj za isplatu potpora je korištenje poljoprivrednog zemljišta i to je regulirano:

  • Uredbom (EU) 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru Zajedničke poljoprivredne politike EU (čl.72. stavak 1.)
  • Zakonom o poljoprivredi (NN30/15), koji  u čl. 31. točka 3. kaže da se prava na plaćanja dodjeljuju za prihvatljive hektare poljoprivredne površine koje je poljoprivrednik imao u korištenju (ucrtane u ARKOD) na datum 10.7.2015. 
  • Pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 35/15) koji u članku 8. propisuje kaže da se podaci o ARKOD parcelama dobivaju na temelju izjave poljoprivrednika, uz pomoć programske podrške koja omogućuje fotointerpretaciju poljoprivrednih površina na DOF-u (digitalna orto-foto karta) i određivanje granica.

Zakonska regulativa dopušta upisivanje u ARKOD sustav temeljem izjava, ali ovdje se radi o slučajevima u kojima su pojedinci zloupotrijebili propise. To ne znači da je svo zemljište koje je upisano u ARKOD temeljem izjava s dva svjedoka lažno upisano. Za svo zemljište za koje utvrdimo da je upisano temeljem „lažnih“ izjava pokrenut će se odgovarajući postupci jer su se izjave potpisivale pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Ministar Tolušić poziva sve vlasnike poljoprivrednog zemljišta da provjere nalaze li se njihove čestice u ARKOD sustavu preko javno dostupnog Internet servisa www.arkod.hr, a u slučaju da za to nemaju tehničke mogućnosti mogu se javiti u najbliži ured Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Hrvatske poljoprivredne agencije ili Savjetodavne službe s dokumentacijom o vlasništvu.

U međuvremenu će stručne službe Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju preispitati sve akte i pravilnike koji su na snazi da bi se utvrdile i ispravile odredbe koje su omogućavale zloupotrebe. Provjeravaju se sve čestice koje su u ARKOD unesene temeljem Izjava s 2 svjedoka da se ne bi ponovila ovakva situacija. U tijeku je priprema novog pravilnika o evidenciji poljoprivrednog zemljišta koji će omogućiti ili bolje rečeno onemogućiti upis i korištenje zemljišta bez suglasnosti vlasnika.Stranica