Ministar Tomislav Tolušić na obilježavanju 118. obljetnice Šumarskog fakulteta

Ministar Tomislav Tolušić prisustvovat će svečanom obilježavanju 118. godina Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dana 21. listopada (petak) 2016. godine u 12:00 sati
Šumarski fakultet, Svetošimunska cesta 2, Zagreb

te će se uzvanicima obratiti prigodnim govorom.

Šumarski fakultet je četvrti najstariji fakultet u Republici Hrvatskoj, a njegovi korijeni datiraju iz 1898. godine kada je osnovana Šumarska akademija u sklopu Filozofskog fakulteta, da bi 1. siječnja 1960. godine počeo djelovati kao samostalna institucija, a 1997. kao javna ustanova u sklopu Sveučilišta u Zagrebu.

Šumarski fakultet je međunarodno prepoznatljiva institucija u školovanju visokostručnih kadrova za potrebe šumarstva, prerade drva i proizvodnje namještaja, i mjesto izrastanja intelektualaca širokoga spektra znanja koji su prepoznatljivi u svojem djelovanju ne samo u struci nego i u društvenom životu Republike Hrvatske.

Šumarstvo, prerada drva i proizvodnja namještaja, kao znanstvena polja i struke, značajan su izvor zapošljavanja i ekonomskoga prosperiteta zemlje te su od iznimne važnosti za budućnost tog sektora. Prerada drva i Proizvodnja namještaj spadaju u strateške grane nacionalnog gospodarstva, a njihova se uloga prvenstveno ogleda u tome da su poslovni subjekti tradicionalno dominantni u ruralnim područjima zemlje i zauzimaju značajno mjesto u konceptu ruralnog razvoja te da prema prosječnom broju zaposlenih imaju obilježje malog gospodarstva koje je odgovorno za većinu radnih mjesta te za ravnomjeran regionalni razvoj zemlje.

To su intenzivne djelatnosti te su u 2015. godini zapošljavale 19.363 radnika ili 11% ukupno zaposlenih u prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske. Isto tako, najveći su neto isporučitelji roba na jedinstveno tržište Europske unije i izvoznici u treće zemlje, s velikim potencijalom isporuke proizvoda veće dodane vrijednosti. U 2015. godini je ostvarena isporuka roba u vrijednosti od 1.045 mil. €, te je tako ostvarena pozitivna bilanca od 542 mil. €.

Ministar Tomislav Tolušić odlučan je u nastojanjima da se proizvodnja i izvoz drvne i drvoprerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj poveća uz dostizanje najviših standarda održivog gospodarenja šumama i zaštite okoliša.Stranica