LAG-ovima odobreno 463 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja

Nakon završenog postupka rješavanja po prigovorima i ponovne administrativne obrade te uvećanja javne potpore uslijed viška raspoloživih sredstava, Agencija za plaćanja je izdala odluke o dodjeli sredstava za 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) tijekom trajanja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

LAG-ovima su izdane odluke o dodjeli 463.096.945,70 kuna za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020«. Konačnim odabirom, 54 LAG-a su odabrana za provedbu lokalnih razvojnih strategija za vrijeme trajanja PRR 2014. – 2020. putem kojih se sufinanciraju odabrani projekti od strane LAG-ova za korisnike sa LAG područja i za ulaganja koja se provode na LAG području. LAG-ovi pokrivaju 516 jedinica lokalne samouprave s 6161 naseljem, a u područjima djelovanja LAG-ova nalazi se više od 2,2 milijuna stanovnika.

Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) su važan oslonac stanovništvu ruralnih područja u osiguranju boljih životnih i radnih uvjeta na svojim područjima. One su pokretač ruralnog  razvoja lokalne zajednice, naših naselja, općina i gradova. Zajednička poljoprivredna politika EU upravo LAG-ovima prepušta provedbu projekata ruralnog razvoja u svrhu revitalizacije sela i stvaranja novih radnih mjesta – jer ljudi s terena najbolje znaju kako upravljati poljoprivrednim resursima i pokrenuti razvoj na vlastitom području.

„Dobra suradnja između LAG-ova, regionalnih razvojnih agencija, Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jamstvo je uspješne provedbe Programa ruralnog razvoja i korištenja novca iz EU fondova. Vjerujem da će LAG-ovi uspješno provoditi strategije lokalnog razvoja i dati veliki doprinos razvoju i napretku naših ruralnih područja“

izjavio je ministar Tolušić. Stranica