Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Slika /slike/Priopcenja/2020_06_26_vina.jpg
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je održana u četvrtak 25. lipnja 2020. godine usvojen je Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine (EU) kao i tekst Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je Izmjene i dopune Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine nakon što je s predstavnicima proizvođača iz sektora vina raspravilo mogućnosti koje je Europska Komisija ponudila državama članicama donošenjem niza uredbi kojima se mijenjaju ili dopunjuju postojeće mogućnosti programiranja mjera u okviru Nacionalnih programa potpore sektoru vina s ciljem pružanja pomoći vinarima za saniranje šteta nastalih uslijed poremećaja tržišta vina kao posljedice pojave pandemije bolesti COVID – 19.

U sklopu Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine donesene su dvije interventne mjere:
  • Destilacija vina u kriznim slučajevima kroz koju je moguće odobravanje potpore proizvođaču vina za vino isporučeno na destilaciju odobrenom destilateru. Kvota vina za destilaciju za koju će se dodijeliti potpora je 6.500.000 litara, a ukupni iznos potpore u mjeri iznosi 38,3 miljuna kuna,
  • Potpora za krizno skladištenje vina kojom se proizvođača vina stimulira da svoje zalihe vina ne stavlja na tržište određeno vrijeme čime se smanjuje ponuda i održava cijena. Kvota vina za skladištenje za koju će se dodijeliti potpora je 2.770.000 litara, a ukupan iznos potpore u mjeri iznosi 5 milijuna kuna. 

Osim navedenih novih mjera Izmjenama i dopunama Nacionalnog programa omogućeno je povećanje intenziteta potpore za projekte koji će se u natječajima odobriti u razdoblju trajanja bolesti COVID-19, odnosno nakon stupanja na snagu uredbe (tijekom svibnja ili lipnja), a najkasnije do 15. listopada ove godine u mjeri:
  • Ulaganja u vinarije i marketing vina s 50% na 60%
  • Restrukturiranje i konverzija vinograda sa 70% na 80%.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine 
Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Pisane vijesti