Hrvatska u pregovorima za izmjene dijela zahtjeva za obavljanje poljoprivredne proizvodnje – GAEC 8

Slika /slike/Priopcenja/zemljiste 222024.jpg
Pravila vezana za uvjetovanost tj. sustav zahtjeva koji se mora poštivati u obavljanju poljoprivredne djelatnosti trenutno su predmet rasprave između EK i država članica. Svi se slažu da je sustav uvjetovanosti namijenjen smanjivanju negativnih efekata na klimu, očuvanje okoliša, javnog zdravlja, zdravlja biljaka i dobrobiti životinja potreban i važan dio zakonodavnog okvira i strateških dokumenata EU i zemalja članica.

Međutim, u provođenju tog neophodnog cilja potrebno je sačuvati proizvodnju hrane, dohodak poljoprivrednika i ne povećavati administrativno opterećenje.
Stoga je Hrvatska među članicama koje u ovom izazovnom vremenu za poljoprivrednike predlaže konkretna rješenja za 2024. godinu te sudjeluje u pregovorima s EK.
 
Posljednji prijedlog Europske Komisije za 2024. u vezi s pravilima uvjetovanosti jest odstupanje od tzv. pravila GAEC 8 kojim se zahtijeva da se minimalno 4% obradivog zemljišta namijeni neproduktivnim područjima ili obilježjima. Komisija je predložila da se ovaj zahtjev (uobičajeno se poistovjećuje sa zemljištem ostavljenim na ugaru i to najmanje 4% obradivog zemljišta na gospodarstvu) ublaži na način da se najmanje 7% obradivog zemljišta koristi za usjeve koji vežu dušik (npr. leća ili grašak) ili postrne usjeve. Postrni usjevi su biljke koje rastu između dvije glavne kulture. Ti usjevi mogu poslužiti kao hrana za životinje ili za zelenu gnojidbu, a zajedno s usjevima koji vežu dušik donose niz koristi za tla, bioraznolikost i okoliš.
 
Hrvatska je među državama članicama koje zastupaju stav da bi za poljoprivrednike bilo pogodno produljenje izuzeća od primjene GAEC-a 8 i u 2024. s obzirom na brojne izazove koji proizlaze iz geopolitičkih i drugih okolnosti te zahtjeve poljoprivrednika. Komisija se u odnosu na iskazani stav izjasnila navodeći da trenutni pravni okvir ne dopušta takvu mogućnost. Stoga smo alternativno zajedno s dijelom ostalih zemalja, alternativno predložili da se postojeća obveza ostavljanja 4% tla za neproizvodne površine ublaži s mogućnošću sijanja usjeva koji vežu dušik ili postrnih uvjeta, umjesto 7% kakav je bio posljednji prijedlog Komisije i koji nije dobio potrebnu podršku na posljednjem sastanku.
 
U tijeku su interne konzultacije nakon kojih se očekuje revidirani prijedlog.

Pisane vijesti